#3034: Biorama

BloRAMA

[uktiehuluget Svenska Biografteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FOTCVlSnlngdf dv iCVémCiC bliCiCTy
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
Söndagar jämväl kl. 5,10, 4,10 e. m. efter särskilt
utvalt program och billigare entrepriser.
PROGRAM
fr. o. m. den 20 t. o. m. den 23 Januari.

El El

l

 

 

 

jäyarfiv z" pofarzben.

1. På ishiörnsiakt i Hurra Ishcwet.

Verklighetsbild av största intresse.

1. I polarhavet. 2. Isbjörnar i sikte! 3. Jägarne draga åstad. 4. Öga. mot öga. 5.
Ett lyckat skott. 6. Bytet föres ombord. 7. Björnungarna tagas tillfånga.

Amerikansk konstfilm.

2- ä Fadershjärtat. ä

En .bild med spännande dramatisk handling.
vari Newyorks förnämsta skådespelare medverka.

En ung flicka bor med sin gamle fader ute på landet. En dag träffar hon
en ung man, vilken förälskar sig i henne. b

Den unge mannen, vilken blivit fördårvad i dåliga vänners sällskap, lovar
henne sin tro och låter sedan en av sina vänner förklädd till präst viga dem.

Men en dag då hon avvisar, en av hans vänner, säger denne brutalt till hen-
ne, att hon icke är gift, utan att det hela endast varit en komedi..

Utom sig av sorg skyndar hon därifrån, men mannen fortsätter sitt vilda liv.

Då kommer hans moder på besök, och hon kommer sonen att ångra sitt
uppförande mot den unga flickan. Han söker upp henne, ber henne om förlåtelse
och går sedan tillsammans med henne till hennes gamle fader -- och nu gå de med
glatt mod mot det nya liv som väntar dem.

 

 

 

 

.-

:jeaaaaaeaeaeaaaaa

Sjungande bilder på svenska.
Våra populäraste artister på biografduken.

NP!!! Skådespelaren Nytt!
3. GARL BARGKLIND

uppträder och sjunger

Minnen från Boston-klubben.
Inspelad och utförd å A. B. Svenska Biogratteaterns atelier iKristianstad.

:Ijaaaaaaaaeaaaeasa

Y-

4. Tobaksindustri på Sunda-öarna Sy"""ugä:f,.f"s""m"

Kinematografi i färger av Pathé Fréres.

...O
I

I
O

 

I
l

1 gå

 

 uppfinningsrike skräddaren.
Mycket rolig.

Nytt program Måndagen den 24 Januari.

Förstklassig musik. i

R . Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre;
Kupongböcker med rabatt.
Till förenisningarna Söndagar kl. 3.10 och 4.10 e. m. äro biljettprisema på alla

platser 25 öre för vuxna och 10 öre för barn.
Halmstad 1910 P. Kuchhrl Aeoidenétryekeri. .I

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain