#3033: Biorama

2.

(IIIB-III!IIIB-IIIIIIIIIIIIIIIB.III-IIIIII-[5

Kumeliuöamen ena mur

Ej att förväxla med annan bild med samma namn.

BIORAMA

(Hktiehulaget Svenska Bingrufteatern.)

FOTCVlSnmgdl" GV lCVdnClC bllClCl
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM.
fr. o. rn. den 17 t. o. m. den 19 Januari.

0
Angaren "Ianes" strandmng
à Tåudden vid Marstrand.

Denna för nägra dagar sedan timade sjöolycka är ju i så färskt minne,
skrivning å. densamma icke torde vara av nöden. Filmen framställer:

Haveristen på. grundet. Dykare under arbete. Lasten lossas.
"Harald" och aViking". De stora pumparna. LiJanes" akterdäck.

Bör ses av alla!

att någon närmare be-

Ombord ä bergningsångarna

 

 

 

 

Illyutkommen storslagen Konst-film

Dfama av Alexander Dumas d. y. Spelat av Romateaterns förnämsta artister.

Marguerite Gautier eller t:Damen med kameliorna66 gör bekantskap med den unge Armand
Duval och gripes genast av djup kärlek till den ädle, ståtliga unge mannen. Det dröjer ej länge
förr än hennes förut gynnade beundrare de Narville blir slagen ur brädet; pä en tillställning i Mar-
guerites hem får man bevittna den definitiva brytningen. Vid samma tillfälle känner hon första
symptomen till den sjukdom, som sedan aldrig lämnar henne. Sedan Marguerite åter hämtat sig,
förklarar Armand henne sin kärlek, och en ny värld synes öppna sig för LLKameliadamen".

Så. mötas de två. älskande i Boulognerskogen, där de taga en åktur i Marguerites eleganta
ekipage. Sedan Armand tagit avsked av Marguerite vid hennes port och just skall avlägsna sig,
stannar ett ekipage framför porten och Armand ser en distinguerad äldre herre stiga ur och gå. upp
i huset. Det är en härtig, genom vars frikostighet Marguerite har tillfälle att föra ett så. dyrbart liv,
och han kommer nu för att invitera henne till middag. Hon stär färdig att följa härtigen, då. en
biljett från Armand i bitter ton underrättar att allt är slut emellan dem. Härtigen fattar misstan-
ke pä grund av Marguerites sinnesrörelse; fär läsa brevet - och avlägsnar sig i vredesmod.

Så blir det åter försoning, och de båda älskande flytta med hänsyn till Marguerites hälsa ut
till en idyllisk villa i en fager skogsbygd, där de framleva en lårcklig tid. Men så. slutar drömmen.
De ha nyss avslutat en roddtur å. den förtjusande, lövomkransa e strömmen och Armand har avlägs-
nat sig ett ögonblick, då gamle Duval infinner sig och lyckas förmå henne att avstå. från hans son.
Med döden i hjärtat skriver hon ett blev till den älskade, i. vilket hon förklarar att hon återvänt till
de Narlville och uppmanar Armand att återvända till familjen samt glömma henne. Därpå lämnar
hon vil an.

Den olyckliga kvinnan återse vi sedan hos Olympe, en hennes förra väninna.
nu återgått till sitt förra liv för att söka döva sin stora smärta. Bland dem som besöka henne är
även Armand. Sägande, att han, som haft så stor otur i kärlek, bör ha tur i spel, börjar han spela
med några i sällskapet. Snart har han vunnit en stor penningsumma. Dessa penningar slungar han
så. efter en häftig scen i ansiktet på. Mal-guerite, som tillintetgjord sjunkit ned på. en divan, och
lämnar så. sälskapet. "

Hennes sjukdom bryter nu ut pä allvar och den forna fägringen försvinner mer och mer.

En dag när hon känner sig mer än vanligt orolig kommer Armand till henne. Sedan han fått
veta. hennes uppoffring vill han bedja om förlåtelse och taga henne med sig. Det är dock försent.
Efter nägra minuters outsäglig lycka dör Marguerite i den älskades armar.

Marguerite har

    
  
 
 
 

  
 
  
   
   

 

 

Sjungande bilder på svenska. 1
Våra populäraste artister på biografduken.
Nytt!

Skådespelaren
GAQRL  ARGKLIND

uppträder och sjunger

Minnen från Boston-klubben. ,
Inspelad och utförd å A. B. Svenska Biografteaterns atelier iKristianstad.

Elektriska järnvägen från llartiny till hamonix.

Nya bilder ej att förväxla med förut visade under liknande namn.

En på vildromantiska landskap rik trakt är sträckan som drager genom Mont-Blanc-området.
En liten bergsflod, Trient, jagar sina vilda vattenmassor genom djupa bergsklyftor av så. vildroman-
tisk skönhet att man icke sä lätt förlorar dem ur sinnet.

När vännen Petter blev bokhållare.

Storatad humoresk.

Petter är i farten igen. Blir antagen som kontorist.
Vaknar naturligtvis för sent.
timmar efter tiden.

N yli!

 

Får tillsägelse att någe passa tiden.
Snor i väg under en massa galna missöden. Kommer fram ett par

Vasa - stängt? Kors, det är ju söndag!l
Nytt program Torsdagen den 20-Januari.
Förstklassig musik.
 i Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre?
Kupongböcker med rabatt.

Till förewsmngarna Söndagar kl. 3.10 och 4.10 e. m. äro biyrttpriserna på alla
platser 25 öre för vuxna och 10 öre för barn.

v Halmstad 1910 P. Kuchlfere Accidonstryckeri.

 

nsumlsliugungisuien nsgmump Ae densaaisglu iligplien 1,13
funnen-null:-Ile-munen."sinulla-null)

IIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII-IIIII-.IIIIIIIIIIIIII.III-IIIIIIIIIIIIIIv

guerite Guutier

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain