#3032: Biorama

1.

BlORAlVlA

M" vid Köpmansgatan. W

[aktiebolaget Svenska Biografteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Blogralteater.

EOTCVlSnmgdl dv lCVdnClC bllClCl
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
Söndagar jämväl kl. 5,10, 4,10 e. m. efter särskilt
utvalt program och billigare entrepriser.
PROGRAM
fr. o. m. den 27 t. o. m. den 30 Januari.

Myrans liv.

Av berättelser om insekter-nas liv "ai-"den om myran utan gensägelse den mest intressanta.
Vetenskapen känner till mera än 2,000 arter av In ror, och helt säkert finnas många ännu att upp-
täcka. Omväxlingen i de olika myrarternas levnadsbanor och graderna, i vilka det cociala livet är
specialiserat eller genomfört, variera mycket, men alla de nu kända och. beskrivna föra en i sanning
kommunal existens. Dessutom göra sig vissa huvudtillständ gällande i de olika arternas liv, emedan
det inom varje samfund finnas könsligt utbildade manliga och kvinliga varelser, som äro försedda
med vingar, samt könslösa, vinglösa-arbetare.

Denna enastående bild illustrerar det dagliga livet i ett dylikt myrsamhälle.

1. Skogsmyrans bo. 2. Myrhona. 8. Bevingade banar. 4. Arbetare bärande ägg.1 5. För-
svar-ande hemmet mot en inkräktande armé. 6. Bortförandet av de dödade. 7. Myror tycka om ho-

nung. 8. På jakt efter mera. De finna det. 9. Myra som flyttar en cigarett. 10. Myra som lyfter
en slant. 11. En modern atlas. 12. Dragande en vagn. 13. Dödandet och sönder-styckandet av en
humla. 14. I strid med spindlar. 15. Strid med och tillfängatagandet av en lövmask. 1G. En jätte-

stor fiende drives på flykten.

I havets djup
eller Det sjunkande slottet.

Storslagen, kolorerad bildserie.

Detdär sagan om den fagra. av friare omsvärmade prinsessan, som kastar en gyllene bägare
i havets djup - den som kan äter-giva henne den, blir hennes och landets herre. Med hjälp av
havsdrottningen, som föl-klätt sig till tiggerska. når en fattig fiskare målet W dock mot löfte att
vid första hornsignal återvända till havsdrottningens rike. Han trotsar löftet, och havsdrottningen
hämmas genom att låta slottet försvinna i djupet.

I. Prinsessan har tråkigt. 7. Fiskarens löfte.

2. Mot Ihaosstranden. 8. Fiskaren vinner prinsessan.
3. Den gyllene bägaren 1" djupet. 9 På bröllopsaftonen.

4. Här-older kungöra prinsessans löfte 10. Den första hornstöten.

5. Hansdrottningen hjälper fiskar-en. II. Havet stiger.

6. På havets botten. 12. I djupet.

EDGE].I.IUUDUDCIDUIIIICIUCIDCIUUDIIIDUUDUDUCIIII-UDDUBDDUIIIIUDUB
Bioramas stora nyhet!
Levande och sjungande bilder på svenska.
O.

uSjörovaren".

Stort hataljnummer med Operaslngaren Oscar Bergström som solist.
moon-lllmammansunoonnnnncinnnmnclnnnuunnncinnnnullnonn

I Genom Kanada I

Sällsynt fängslandeoch vacker bildsamling från en
resa med Canadian Express-järnvägen.

fonenllunnnnx
ämnnnllllnàcmf

1. Vancouver-expressen lämnar Montreal. 6. Fraser-floden och Klippiga bergen i

2. lenom staden Ottawa. Det berömda Britiska Columbia. -
parlamentshuset. 7. På Okonogan-sjön.

3. (Jhamplains historiska skepp på. St. 8. En Pacifik-ångare anländer till
Lawrence-floden. Victoria i Britiska Columbia.

4. Moritmorency-fallen. 9. En kanadensisk cowboy. l

5. Atlantiska expressen far genom det 10. På. väg till fjärran norden.

vilda Rogers-passet.
Starke Lehman eller Kampen om en mat-ta.
Upptåg och spektakel i en mängd tokroliga omgångar.
Nytt program Måndagen den 31 Januari.
Förstklaeeig musik.

 ,- Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre..

Kupongböcker med rabatt.
Till förevisningarna Söndagar kl. 3.10 och 4.10 e. m. äro biljettpriserna på alla

platser 25 öre för vuxna och 10 öre för barn.
Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain