#3031: Biorama

BIORAMA

[nktieholaget Svenska Biografteatern.)
I I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FOTCVlSnlngdl dv lCVdIlClC bllClCl
V alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
Söndagar jämväl kl. 5,10, 4,10 e. rn. efter särskilt
utvalt program och billigare entrepriser.
. PROGRAM i
fr. o. rn. den 51 Jan. t. o. m. den 2 Febr.

VID GENUA.

1 Vyer från den för sin naturskönhet och sina sällsport härliga monumentala
0 minnesmärken berömda Stagllend-kyrkogården vid Genua.

m- lEtt nytt mästerverk. W .
"En mxöeommurnutteöromu.

Efter Shakespeare.

Skådespel i 5 akter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTFILWI. KONSTFILIII.
2 Huvudrollerna utföras av fröken Wapierkowska, herr Foofit med söner jämte flera
0 .In andra berömda sceniska artister i Paris. ,--.
o o o o o
g g åkaåespefefs personer: i E
o o o 0
I .H4 Theseus, hertig av Athen. .lig
: Hipjwlyta, Amazonernas drottning, förlovad med Theseus.
1 Hermia, Egens5 dotter, förälskad i Lysander.
åra, E båda förälskade i Hermia. ::
Egeus, Hermias fader. ::
Philostrat, hertig-ens rolighetsminister. ll
Helena, förälskad i Demetrius.
Oberon, Elvkonungen.
Titania, Elvdrottningen.
Puck, Weller Nisse-god-dräng, Tomtebiss.
Botten .-
thten, n
Snugg, Hantverkare i. Athen, som beslutit uppföra ett skådespel,
g 10131 I kallat uPyramus octhhisbe", vid hertigens bröllop.
nu
,. Magerman,
Artblomma,
Spindelväv I
i Juul, 1 f Elvoi. I
I Senapskorn,
Pyramus, " I
Thisbe,
Mur, Roller i pjesen, som uppföres för Theseus och Hippolyta.
Dlånsken, I
I Lejon, ::
= Elvor, som uppvakta sin konung och drottning. TheseusI och :: I
: Hippolytas hovstat. .
i Scenen dels i Athen, dels iskogen utanför staden.
.E Framvisandet av detta funtaslmättade och storslaget icensatta
:g skådespel kräver cirka en halv timmes tid. I
 -I -IIIIIIII--II: - : I

DUBDIII!UUUDUUDUIIIQUUUCIUUDIIIDUUDUUCIUIIIIEIDEIDCIIIIDCIIIIIUUDEI
Bioramas stora nyhet!
Levande och sjungande bildel- på svenska.

CCS. oo oo 
jOYOVaYCIl .
Stort bataljnummer med Operasångaren Oscar Bergström som solist.
nnnnlulnnnnnnnnuunnnnnnnnllnnnnnnnnnunnnnnnnnlnlnnnn

På bayerska höglandet.

4 Bayern är rikt på. vackra nntiirscenerier. De å. vår bilcl upptagna partierna. ha därjämte för-
. tjänsten att ha npptagits med raffinerad teknik. Stålmningsfulla vyer passera förbi. Det förefaller
liksom bofunne man sig själv mitt i bergen. Slutet på bilden visar ett åskväder i dessa trakter.

" . o .
Aktenskapskandldaten eller pa Jakt efter guldet.
En rolig historiaJ om hur det gick hr Max, när han genom ttktenskapsbyràn fick en rik arv-
5 tegel-ska. och de äventyr han råkade ut för i brådskar! att komma till henne, Isamt svär-faderns iråka-
0 :lo situation när han ville ha sin svär-son i roprcsentabelt skick.

nunnllllnnnnf

SJ: .
fDDUl-JIIIIUUUUN
he

Nytt program Torsdagen den 3 Februari.

Forstklassig musik.
 I. Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre.y
Kupongböcker med rabatt. -

 

Halmstad 1910 P. Kucnlers Acoidenstryokeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain