#3030: Biorama

1.

BIORAMA

(nktiebolaget Svenska BiografteaternJ

FOTCVlSnmng dv iCVdIiCiC bliClCl"
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM
fr. o. m. den 13 t. o. rn. den 16 Januari.

== == == GfiSebådefIla. == == ==

Det Svensk-Norska tvistefröet, som nyligen har fått sin lyckliga lösning.

Bilder från fyrskeppet, livet ombord på detsamma m. m.

IE-I-l-l-El

 

Aftonklockan.

Historiskt drama från Cromwells tid.

"Blod och jarnLL syntes vara lösen på. lromwells tid. Emellertid på. flera ädla.
behjärtade personers romantiska upplevelser såsom guldtrådar genom denna dystra pe-
riod. Sådant ar förhållandet med föreliggande berättelse om en lojalist, som förälskade
sig i en dam och aftonklockan.

Den tillbeddas far var emot den beramade förbindelsen och ville i stallet gifta
bort sin dotter med en officer, ur Cromwells har, som också. anhållit om hans dotters
hand. Denne senare drev också sitt spel så skickligt, att lojalisten måste fly för att
rädda sitt liv. Hans gömstalle i en gammal ruin upptäcktes av Uromwells man, och
genom falskt spel övertygades lojalisten om att hans kar-esta besvikit honom. En dom-
stol dömde honom till döden. Alltså, nar aftonklockan ringde samma kväll, skulle han
skjutas.

Under ångest och förtvivlan bönföll adelsdamen om nåd, mot hennes älskade, dock
för döva öron, och förgäves bad hon ringar-en att föl-summa sin befattning den aftonen.
Då alla vägar syntes stängda, dök en lycklig tanke upp i hennes hjärna. Om hon lyc-
kades hänga sig fast vid klappen på aftonklockan den kvällen, skulle hon måhända för-
hindra den fran att basuna ut den hemska dödssignalen. Denna plan satte hon också
i verket. Börd av denna behjartade handling hos en kvinna, som  hjältemodigt våga-
de allt för den hon älskade, benådade Cromwell den dödsdömde. Nu behövde han ej
längre betvivla, att sann trohet innebodde hos den =alskade.

Detta är en av de vackraste episoderna ur Englands historia, och den har Också
fått en densamma värdig tolkning genom föreliggande film.

Bioramas stora uppseendeväckande Kinematografnyhet:
Sjungande bilder på svenska.
Våra populäraste artister på bicgrafduken.

nosA cRöNBEnc

uppträder och sjunger

f-.EEåa Fiskarvalsen. ESI-JE

Inspelad och utförd å A. B. Svenska Biografteaterns atelier i Kristianstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genom Egypti land. 
å En underbar reseskildring i bilder, tagna på sidan om den vanliga ä
i, turistvägen och därför sällsport intressant. .E
0
?e . .er po teatern.
Ett glatt intermezzo.
i. l pausen. 4. Petter har roligt.
2. Petter får biljett. 5. Petter blir rörd.
3. Ridån går upp. 6. Nu blir det allvar.

ENTR ;

7. Utfockad.

Nytt program Måndagen den l7 Januari.
Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre;
Kupongböcker med rabatt.

Till förevlsningarna Söndagar kl. 3.10 och 4.10 e. m. äro biljettpriserna på
platser 25 öre för vuxna och 10 öre för barn.

alla

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstrycken.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain