#3029: Biorama

E] E] Spännande rövarehistoria i 32 avdelningar.

     

NHORÅNÅ

W: Köpmansgatan. :--
PRQGRAM.

Söndagen-d. 30 Jan. kl. 3.10, 4.102e. 

POBSJ Den billiga entréen (se nedan). i
t - Hälge

Timmerllottning på Indalsälven i Norrland.

Indalsälven är; näst Ängermanälven, Norrlands förnämsta flottled. Årligen
nedflottas omkring 3 mill. timmerstockar, ett och annat år har antalet uppgått till
omkring 5 à 6 millioner. Flottningsarbetet sysselsätter omkr. 1,500 man.

Våra bilder äro tagna från den plats, där Glimån har sitt utlopp i Indalsälven.

Bland Calabriens rövare.
n n

Denna handling försiggär i en mäktig, storslagen natur, som fullständigt harmonierar med
de livfulla scener, denna rulle är så. rik på.

Postiljonen klatschar med piskan och bjällrorna klinga. mnntort. Så småningom kommer
natten och vagnens lyktor tändas. Trakten blir allt eländigare och så rullar vagnen fram mellan
två. höga, murar av berg. På. vägen ligga några. rövare i bakhåll, de rusa fram, anfalla vagnen, 
ra kvinnorna till krigsfängar och dela bytet emellan sig. En tänare lyckas likväl komma undan.
och slå alarm. Efter-satta av karabiniarerna och omringado i sin ula, måste rövarena efter en kortl
strid giva sig. .

l. Rövarhövdingen i spetsen för sina man. 2. Vid slottsportarna.  .Avskedet frän gamla
vakten. 4. På. resa med den grevliga familjen. 5. I bakhäll. 6. På landsvägen. 7. Gömd bland ber-

gen. S. Rövarkulan. .9. En angenäm stund. 10. Vid spelbordet. 11. Osämjan. 12. Ett, hastigt av-
brott. 13. En. kupp planlagges. 14. De grevliga nalkas. 15. Eövareanfallet. 16. Strid på liv och
död. 17. En trogen tjänare. 18. Avsvimrnad. 19. En god hjälp. 20. Fångar-nainför hövdingen.

25. Den vilda
30. De

21. Bytet delas. 22. Rnskig bostad.  På vakt. 2.4.. Kai-abiniärerna underrättas.
ritten. 213. Rövarna. ana oråd. 27. Karabiniärerna på spår. 28. Flykten. 29. Rövarekulan.
lång-nas räddning. 31. Slutlig lycka. 32. Ett kärt återseende.

DUUUIIIIUUUDUUDUIIIIUDUUDDUUHIDUUUUUDDIII-UDUUUUUUIIIIDDDUQQD
Bioramas Stora nyhet!
Levande och sjungande bilder på svenska.

SO 00 00 
jorovaren .
Stort bataljnummer med Operasångaren Oscar Bergström som solist.
Unna"unnnnnnnnnunnnnclmnnIInnnnmnnnllnnnnnnnnnnnDunn

Transformationer.
.Kolorerfad

Utflykt till Savoyen.

De mest hänförande naturscenerier upprullas här för
åskådaren. i

DUBUIIIIUUUUl-Nka-l

IW.khkncltjnnllll[man

rf

f Stängea klockan 5.

Oerhört rolig.

Förstklassig pianomusik.

Billjettprisernzl till dessa föreställningar äro på alla platser:
i För vuxna 25 öreJ för barn 10 öre.
Hemma 1910, P. KUoHLnRs Acciaansa-yekel-i. p

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain