#3027: Biorama

6.

BlORANA

-r-E Köpmansgatan. Ti;-
PROGRAM.

Söndagen d. 9I Jan. kl. 3.10, 4.10 8. m.

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

Kvinnliga brottare.
Avgörande kamp om mästerskapet för Europa.

Denna enastående bild visar en stor internationell brottning mellan damer, vars högsta
pris förutom mästerskapet för Europa 8,000 mark. Den precesion dessa tävlande damer prestera
vittnar mer än tydligt om att de icke vad teknik4 och rörelse beträffar, stå. efter männen.

Den sista slutkampen mellan fröken Elrika Bertram från Hamburg och fröken Elvira Herdt
från Belgien Visar en storartad fullandning av fina grepp och parader.

Första priset tillföll fröken E. Bertrarn, som numera i:ir-den kvinnliga mästerskapsbrottaren
för Europa. r
De övriga deltagarna voro: fröknarna Ketty Waltar. Hannover, Lanya Sandow, Ryssland,

I Katharine Oapati, Spanien, Olli Schwartz, Dusseldorf, Lotte .Waynerg Dresden, Margaretha Lasardes, I

Paris, Johanne de Wolf, Amsterdam, Louise Filippi, Aachen. -

   

xxxlx
NJ t

 
    

        
 

x n y X "i f F X -s
WWNE mxxifff Vi ,. :Åcmxxkxixmxx .x 

Annette säljer blommor; pengarne, som hon förtjänar, tager hennes fördrnckne fader och
dricker upp. Har hon ej några penningar, så får hon stryk. En dag kommer hon hem utan att
hava förtjänt något. Nar fadern, som väntar på henne utanför huset, hör detta, blir han ond och
jagar henne bort för att skaffa honom pengar. l

Flickan blir förtvivlad och skyndar bort från hemmet. Hunger-n och tröttheten tvinga henne
att Iknacka på. dörren till ett fattigt bondhus. Bonden ar fattig och har knappt bröd till sig sjalv,
men låter henne komma in. Sedan tager han sin  för att gå ut och skjuta ett djnr i herre-
mannens skog. Å

Det lyckas honom skjuta en stor skogsskata. Han blir mycket glad och skyndar hem med
sitt olovliga byte. Hei-remannen, som hört skottet, skyndar efter tjuvskytten och hinner upp honom
vid hans stuga. Hei-remannen hotar honom med straff, och tjuvskytten har intet annat försvar an
att han gjort det för Annettes skull. Her-remannen vill då se flickan och hon faller i han smak.
Han låter tjuvskytten gå fri och låter honom behålla sin skogsskata. Annette far åka med herre-
mannen upp till her-regarden för att begynna ett nytt liv i lycka och välstånd såsom her-remannens
alskarinna. - Ett år  Då Annette får ett barn samt satter sin skönhet till, ar hon ej mer för
den förnäme mannen. Hon tager sitt barn och går ifrån herregården. För-tvivlad står hon vid vatt-
net med den tanken att göra slut på både sitt eget och barnets liv. Då kommer tjuvskytten och
räddar henne för andra gången. Men ej nog härmed. Han söker upp horremannen och förebrår
honom hans dåliga handlingssatt. Då uppstår en kamp, som slutar med att her-remannen faller
död .till marken, träffad av ett skott från tjuvskyttens revolver.

 

 

 

- Bioramas sfora Wyjef! -- 1 " ,
Levande och sjungande bild på Svenska:

0 OO .O O
Glunten pa forelasnmg.
f Sjunges av de berömda Gluntsångarne Edberg och Wennman.
(Inspelad å egen atelier).
I OBS! Biorama jar aösofuf ensamräff fiff dessa åfder inWafmsfad.

 

 

 

 

 

 

Def förfroffaåe k.aföamezi

Woforemä.

. sPANsKn Almén.

Särdeles fin och instruktiv bild i 3 stol-a avdelningar.

. 1. Bön i templet inärvaro av Kung Alfonso. 2. Soldaterna avgiva trohetseden genom
att varje man kysser flaggan. 3. Strid mellan två armefördelningar.

När lCaino àthästkött.
Mycket rolig. "

Billjettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öreJ för barn 10 öre. -
Ä b I Halmstad 1910, P. KUCHLERS Accidenstryckeri. i

1

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain