#3026: Biorama

[nktiebolaget Svenska Biografteatern.)

M" vid Köpmansgatan. W "

I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningar av levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
Söndagar jamväl kl. 5,10, 4,10 e. m. efter särskilt

utvalt program och billigare entrepriser.
PROGRAM
f. o. rn. den 6 t. o. m. den 8 Januari.

Den stora sekelfesten i Newyork.

Briljanta bilder från de överväldigande festligheter, varmed amerikanarna nyligen firade
lOO-årsminnet av världens första ångbåt, byggd l809 av Fulton och sjösatt på Hudsonfloden.

1. Den stora paraden i Newyork.

2. Den första ångbåten, i trogen kopia.

3. ((Halfmoona, för full bris. zI-Ialfmoom, byggd av Henry
Hudson, var den första passagerarebåt som anlände till
Newyork (år 1609).

4. Festparaden på floden.

Iåetlelzemsstjärnan.

En ovanligt vacker och stamntngsfall jalbtld upptagande de underbara händelser,
som närmast föregtngo Jesu födelse.

Först en trogen bild av folklivet vid denna tid. Sedan få. vi följa. Maria och Josef på.
deras vandring mot Betlehem. De måste taga in i stall "ty för dem fanns intet rum i härberget".

De vise männen, fromma filosofer från Persien, anlända och frambära sina skänker, guld,
myrrha och rökelse, inför barnet och tillbe det såsom en kung.

Herodes kallar till sig de vise männen och spörjer dem om Kristi födelse - ty han vill
också komma och tillbedja honom.

Men en Herrens ängel varnar de vise männen, och de fara. direkt hem till sitt land igen.
Josef och Maria fly med barnet till Egypten.

Herodes blir ytterligt vred och ger befallning, att man skall döda alla gossebarn i Betle-
:lem länder två. år gamla - i förhoppning att sålunda taga av daga det barn, vars ankomst han
Irukta e.

Samtliga dessa bilder äro verklighetstroget och stämningsfullt inspelade. Kostymer och
scenarrangemanger äro i full överensstämmelse med historien och omsorgsfullt utarbetade.

 

f

 

i Bioramas sfora Wyjef!
Levande och sjungande bild på Svenska:

Glunten på föreläsning.
Sjunges av de berömda Gluntsångarne Edberg och Wennman.

(Inspelad å egen atelier).

025! Blomma jar aösofaf ensamrätt iiff dessa Öifåer i Wafmsfaå.

 

 

 

 

 

SAN SALVADOR.

(Antillernas pärla) i Vest-Indiska arkipilagen.

I Hänförande naturscenerier från denna för sin tropiska vegetation mycket
omtalade ö.

Svår-mol- vill flyga.
Mycket rolig.

Nytt program Söndagen den 9 Januari.

Förstklaeeig musik.

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öie, 3:e plats-25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre]

ENTR ;
Kupongböcker med rabatt.

Till före-visningarna Söndagar kl. 3.10P och 4.10 e. m. äro btljettpriserna på alla

platser 25 öre lör vuxna och 10 öre för barn.
Halmstad-19093. Kuehlerl Aceidonstryekeiä.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1909
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain