#3024: Biorama

BIORANA

h: Köpmansgatan. :-
PROGRAM. j
Söndagen d. 20 F ebr. kl. 3.10, 4.10 e. m.

085.! Den billiga entréen (se nedan).
En skollovskuloni i Par-isE

Intressant, vacker och tilltalande bild, visande flera tusen f
småttingal-s besök i den stol-a världsstaden vid Seine.

E Miniatyrcirkus. E:

Utomordentligt rolig. Hela bilden är praktfullt kolorerad.

Lille Karl har i julklapp fått en liten leksakscirkus med elowner och djur av alla möjliga
slag. så att han kunnat väcka avund hos själva Noak. Han leker med alltsammans  länge, att
han till slut somnar in. Och han drömmer.- I.0. se bara, hela cirkus blir levande, clownerna utföra
tusentals skalmstyeken, hundarna. hästarna. elefanterna och strutsarna och aporna få. liv och börja
röra sig för hans förtjusta blickar. Men föräldrarnas oförmodade intrade väcker honom plötsligt och
full av förtjusning omtalar han, nu sin härliga dröm.

En kärlekshistoria från "lfexoa

Äventyrsskildring från vildmarken i l4 tablåer.

lilödosarnt ha vi banat oss fram genom vild-skogens ogenomtranglighot för att uppsöka

.lack Först-.ers -f den lika fruktade som (ljarve präriejtigarens - cowboyslager.

Det ovanligt spännande z(Eventyr. som vi under Jack Fors-ters ledning inlåta oss på.. har sin
upprinnclsc i ett kåirleksförhållande mellan rJack och en farmares vackra dotter. Deras gemensamma
lycka grumlas dock av en tredje persons mellankornst.

Denne senare iir en farlig rival. och endast med överhängande faror lyckas Jack hålla sin
dyrbara skatt undan den listiges alla föl-sålt. En oerhörd jakt över prariens vidder genom vildskogens
snar, över dj npa vatten är denna bild, som i hela sin realistiska omfattning ligger framför oss.

Vi kunna tillägg-a, att samtliga fotos verkligen föreskriva sig från vilda västern, en oin-
stiiudighot, som väsentligt ökar bildens värde.

Scenerier: l. OoWboylägi-et. De djåtrva. männen träna sig i ridt samt begagnandet av
pistol och lans. 2. interiör av den gamle farmarens hem.  Rivalerna. fl. Kampen om en kvinna.
. lvlpp med händerna! 6. Den vilda jakten genom vildmarken. 7.15nhliftig strid. 8. För-följde.
Avgörandet. ll). l djupet. ll. En kamp bland vågorna. 12. Den fruktade har Segrat. 13. Hjäll-
ten finner sin överman. lf-i. Ett lycklig-t slut.

LJ!

 

 

i; Ii ll nu u n
i I E àll n ll -Jn

WU

FN
såå

W .
xöpg Levande och sjungande bild på svenska:

fr nosA eniinBEne.

= Uppträder och sjunger i Rymmerskan.

k

àn
i

1: i i
vi; l i
i

Från det soliga Madeira.

Vackra och livfulla tavlor.

GUmmlSUfOfHä. Stor Skrattsucces.

Ballendard har köpt sig ett par skor försedda med gummisulor, och tack
vare dessa studsar han som en boll, gör väldiga hopp, skuttar över floder, och
kliver över sjöar som jätten med sjumilstövlarna.

Ballendard är förtjust, men hans obehärskade luftsprång komma honom att

 

4törna pä alla passerande. men som han hoppar som en zebra, lyckas han alltid und-

gå sinaoffers vrede, och när han till slut återvänder hem, lyckas hans tjänare gripa
honom 1 flykten Och äntligen befria honom från de olycksaliga gummiskorna.

Genea-
Fönstklassig pianomusik.

Billicrrprlscrnzi till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öre7 för barn 10 Öre.

 

 

 

Hiniéad 1910; Vi). KUOilLliHs AircEich-sigioiii

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain