#3023: Biorama

BIORAMA

M" vid Köpmansgatan. W

i [nktiehulaget Svenska Bingrafteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FOTCVlSnlngdf dv lCVdnCiC bildfil
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM
fr. o. rn. den 17 t. o. rn. den 20 Februari.

M" Aktuell nyhet.

Konung Leopoids grinefärd.

. Konung Leopold i full ornat.

Baronessan Vaughan.

Bruxelles på begravningsdagen.

2.

3.

4. Den stora begravningsprocessionen drager förbi.
5. Belgiens nye konung Albert med gemål.

 

2.

 

L

.ll-"rån Cowboy till millioniir.

överträffar alla hitiiiis visade bilder från vilda västern.

Bud Neble, en man i sina basta år, ar chef
för området "Dii i Idaho".

En eftermiddag 1rida ryttare, anförda av Bud,

från omradetI uDt in till Circle City för att till-

bringa en halv dags ledighet.

Dar erhåller Rud telegrafisk underrättelse

om att hans farbror ar död och att han "ar enda i

arvingen till dennes egendomA

Ett är senare tröttnar Bud på societeten.
Han längtar efter friska luften i den vidsträckta
västern. Då han sjunker ned i stolen fångar
en Remington-tavla hans öga. Artisten har
skildrat den verkligt och då Buds minne åter-
vänder till en scen av samma natur griper han
en telegramblankett och avskickar följande te-
legram :

F -r :n I. Jr

 

 

GÅ

 

 

 

 

Q? p Levande och sjungande bild på svenska:
QQOQBÅ nosA enäuBEne.

001. Dalton, chef för området LLDW
Circle Uity, Idaho.

Detta liv dödar mig. Sänder Eder extra
tåg. I Skicka hela utrustningen, hästar och all-
ting. Denna 1stadöbehöver egg-else. Kom och
hjälp att väcka luppI dem. i I Bud.

. Några .få dalglar 1senare se vi dem i en förb
stadsdepot: och stor förödelse råder på stadens
gator. Till slut säger Buds hustru till honom:
"BurL sänd antingen tillbaka dessa man därifrån
de kommit -eller lägger  in anhållan om
skilsmässaff

Slutseenen av bilden är imillioniatrens hem.
Bud .erhåller ett telegram, åt vilket han hjärt-
ligt skrattar. På hustruns fråga om han gärna
skulle vilja bliva cowboys igen, vänder han
Remington-tavlan mot väggen och svarar "al-
drig mera".

 

.I LHF-f J
"i H -..-.-l

Q V
då

 

 

 

--h
F

 

 

 
    

i

Vå rt;-

ii

I) .
Färg-gg  Uppträder och Sjunger i Bymmerskan. == 

il...- Jr
n lr

lands nordligaste innevånare.

En serie nya, utmärkta bilder från Lofoten och Lappland, visande deny underbart vackra
naturen i dessa nordliga trakter.

V i se bilder från de för fisket mest bekanta byarna, vilka ligga på. kusten, med höga fjall

i bakgrunden,
midnatt.

Din-efter få vi se några bilder från Lappland och till Sist midnattssolen, tagen vid

V Den djärve cvklisten.
i Mycket rolig.

Nytt program Måndagen den Zl Februari.
Förstklassig musik.

Äldre:
Barn:

ENTRE;

1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre
Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuohlers Accidenstryokeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain