#3022: Biorama

.BIORAMA

ti" vid Köpmansgatan. W

[nktieholuget Svenska Biografteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisninger ev levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM
fr. o. m. den 24 t. o. m. den 27 Februari.

En resa genom Abruzzerna.

1- Vacker naturbild.
Bilder från den bekanteIupptäcktsresanden hertigens av Abruzzerna hemtrakt.

 

 

 

LI W-J
C-L- " J :I
Lyxfilm från Vitagraph Czo. Amerika.

Euncelot och Elaine.
2, l Efler skalden sir jilfred Cennyssons dikt "Kunglig idyll".
Dörren-träffad i praktfull iscensättning.

Scener-na. öppnas därigenom att konung Arthur tillkannagiver den nionde torneringen, vars
pris iir den sista av de 9 diamanterna.

Drottning Guinever föklarar att sjukdom kommer att hindra hennes närvaro och strax för-
klarar Lancelot att han ieke vill inträda innanför ski-anket eller inlata sig i någon tavlan, emedan
han förmodar att drottningens indisposition blott iir en undskyllan. Hans förklaring blir mottagen
med. överraskning, ty han har vunnit de föregående gångerna. Pä drottningens uppmaning rider
han dock eskorter-ad endast av sin riddare och då. han kommer till slottet Astalot, begär han av lor-
den att få en annan sköld för att dölja sin identitet.

Han lämnar då sin egen sköld i förvar hos sin älskade Elaine, som anrnodar honom att
vira hennes broderade ärm kring sin hjälm innan han träder innanför skranket. Ehuru han aldrig
förr har hnrit en dams pant antager han förslaget och rider bort, allt för litet reflekterande över
den svårighet han går till mötes. Vid torneringen segrar Lancelot, men faller, utmattad av blodför-
lust och mäste bin-as bort av sinv trogne Lavaine. Elaine iir hans trogna vän vid sjnkbädden, men
då han tillfrisknat, besvarar han icke hennes kärlek. Han reser hem sedan han givit det överraskande
beskedet att han älskar drottningen. Sorgen litiröver bryter Elaines krafter och lägger henne på
dödsbädden. Hennes sista brev innehöll ett farväl till Laneelot och uttryckte en önskan att hennes
lik mätte föras till hans slott för att vila inom dess murar.

ef v ä-
Levarzde och Sjungande bild: .
3- En afton i ett zigenarelàger.

Synnerligen lyckad bild.

 

 

 

Den världsberömda mästersimmerskan

Miss Annette Kellermann.

l. Morgongymnastik.  3. Den simmande Venus med sitt hov.

2. Miss Kellerman spelar diabolo.

Ny härlig bild, ej att förväxla med tidigare visade bilder med samma namn.

el. Uppvisning i simning och hopp.

 

5. Konsten att välja en äkta man.

X, Nytt program Måndagen den 28 Februari..

Förstklassig musik.

R I Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre;
Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain