#3021: Biorama

BloRAmA

f E Köpmansgatan. E
I PROGRAM.
Söndagen d. 23 Jan. kl. 3.10, 4.10 e. m.

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

Pyrenéerna.

Scenen förflyttar oss till gränstrakterna mellan Frankrike och Pyreneiska halv-

ön, Pyrenéerna.
blickar. Aven med invånarnas liv i detta romantiska landbliva vi bekanta.
stor arena utkämpas en tjurfäktning, som
het, men dock ej slutar med tjurens död.

Bilder av framträdande landskaplig skönhet draga förbi åskådlåtrnes
a en
ställer stora krav på de spelandes färdig-

l staden Carcasson övervara vi en nationalfäst, som på grund av sitt besyn-

nerliga uppförande år utomordentligt intressant.

Caesar som automobilförare. Originell.

à Förlåt oss morfar! ...w

Utmärkt vacker, gripande bild. 1

Godsägarens dotter har blivit överfallen av en landsvägsstrykare, men räd-
das av en ung rask bonde på godset. Hon förälskar sig i sin vackre räddare, som

besvarar den vackra damens kärlek. Naturli
utan dölja sin kärlek för honom, men vid ett av däras m
dem. Han meddelar godsägaren detta.
Hon gifter sig med sin älskade och lever som
Då inträffar fyra år efter bröllopet en olycka.

gtvis våga de intet säga till hennes fader,
öten ser landsvägsstrykaren
Denne jagar i vredesmod bort sin dotter.
bondhustru i ett lyckligt äktenskap.
Hennes man kommer, då han är på

skogshygge, till skada. Oförmögen att arbeta, kan han ej sörja för de sina och snart
råder den bittraste nöd. I sin förtvivlan begiver hans hustru sig med däras lilla dot-

ter till sin fader, men vid ingången till godset förlorar hon. modet.
ensam till den Strange morfadern,

oskyldiga barnet. Den gamle mannen kan ej motstå hennes böner utan förlåter

Barnet går då
och vad ingen annan kunnat uträtta lyckas för det

sin

dotter och upptager henne och hennes man samt den lilla dotterdottern i sitt hus.

 

 

 

 

 

 se n sa se se se ss se Baj-
Sjungamle.b bilder på svenska.
Våra populäraste artister på biografduken.

4" NP!!! i Skådespelaren Nytt!
i GARL BARGKLIND =
uppträder och sjunger
. Minnen från Boston-klubben.
Inspelad och utförd å A. B. Svenska Biografteaterns atelier iKristianstad.
Eka se se se es se se, sa sej;

I.

 

5. älg mina blommor. W

Elegant kolorerad.

Blommorna framträda på duken i en yppig vegetation och bilda, ordnade av

en hemlighetsfull hand, de mest utsökta artistiska grupper.

SUGIDUMFEN. Mycket komisk.
Förstklassig pianomusik.

Billjettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öreJ för barn 10 öre.

6.

 

 

 

 

 

W 1910, P. Ktm-Hmm Xwiamstryci m.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain