#3020: Biorama

4.

5.

.gudinnans dyrbarheter och "flyr långt bort från detta övernaturliga.

BIORAMA

rf vid Köpmansgatan." W 

[Hktiebnlaget Svenska Biografteutern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

I,

Förevisningor ev levande bilder
alla dagar-kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM

fr. o rn. den 21 t. o. m. den 23 Februari.
v-QEEEE:gaf-:2232332525EEEEHEEHEEEEEHHE:Nää

Svenska bilder:

En resa på Öland.

Oland är en intressant ö icke blott för sin karaktäriska natur utan även för sina fornminnen.

Efter att ha passerat de för Oland typiska väderkvarnarna, komma vi till några gamla
hondgårdar och därefter till Kapelluddens fyr, där ruiner efter "Oapella Sykavarp", numera kallad
Long-öre Kapell finnes. Sägnen berättar att kapellet varit helgat åt Szt Birgitta, och att det var här
hon steg ombord för sin färd till det helige. landet. Söder om kapellet finnes ett märkvärdigt 3
meter högt kors, som fordom varit omgivit av en mur och antagligen varit ett bönekors.

BORGIIOLIW, Olands enda stad, är en mycket besökt bad- och havskuranstalt och är
vida känd för sitt vackra läge och sin milda luft. Värnande om den lilla staden reser sig i söder
den stolta. landborgen och där-över, Vida. ut över Kalmarsnndets glittrande blå, tronar det vackra,
slottet, skjutancle sina grå murar upp ur gröna. lövknddar, överst från klippspetsen. Strax här-intill
ligger DrottningI Victorias vackra. villa och sommar-bostad Solliden.

e:ee:::::::::::::::: m:aåaassurazamsz:Reese

Praktfullt! Stol-slaget!

HAVSGUDINNÅN.

Efter en gammal legend.

En guddinna lämnar Neptnns rike emedan hon känner sigI dragen till jordens skönhet.
Då. hon går på den romantiska havsstranden drömmer hon om kitrlek och1 jordisk lycka. Hon träffar
Cupidon. Vilken för henne till en getvaktare. Denne träffad av Amors pilar darrar då gndinnan vars
utvalday han blivit giver honom den första kyssen. Hon lör her-den in i sitt rika hus där hon med
all sin tjusning bedövnr honom. Hans .hänförelse stegrar  då. han ser sig omgiven av Vackra. nym-
fer vilka. utföra de måst förtjusande danser och taga hans själ tillfånga.. Fastän hänryckt av all
glansen känner herden likväl sorg upp-stiga i sitt inre. Han föredrager den torftigu kojan framför
För att nndandraga  den
förföljandes smekningar kastar han sig i havet vilket slungar honom livlös upp på stranden. Med

- föl-skräckelse och medlidande betraktar gndinnan honom för sista gången.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I l I -I- Ill-lll! .III-- lvl Fi] I"
...11:-1-1- .III-III..-III-IIIIIIIIIIIIIIIIII-Il::p.-ä

f: I  Levande och sjungande bid: I å l ä g;
cpfoltlåälls. =
.0. I .II-III... III- .. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII::I 5.5.;

I: EIIIIIIIYIIIIII IIII lll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIE I.

 

Massau hamnstad vid Röda Havet.

Högst intressant naturbild.

Den sim-a vinsten. mycket komisk.

4 Nytt program Torsdagen den 24 Februari.
.Företklaesig musik.

 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 Öre,
. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a pIatS 25 Öre; 3:e plats 15 Öre

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P, Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain