#3019: Biorama

1.

r

n

18.

14.
15.

16.

     

Köpmansgatan.
PROGRAM.

Torsdagen xcl. 6 Jan. kl. 3.10, 4.10 e. m.
(Trettondedagen).

OBSJ Den billiga entréen (se nedan). i

 

 

n
n g

n lf
n

lf .f x if
Kl d k 0 o d
on y e 1 vara agar.

Eskimåliv på "Golden Sandsuivid Kap Nome, där guld påträffats till många millioner kronor.

Esldmå-ballett av man, kvinnor och barn. En av stammens yngste medlemmar roar sig med att
efterlikna de äldre. 4 Ä

Från arbetet i guldfälten. En vaskmaskin i arbete vid slussfördämningarnes mynning, bortförande
sten och lera, sedan guldet blivit utvaskat. -

Liv på, J okon-floden. En ångare transporterar timmer uppför floden.

Storartat jarnvägspanorama över uWhite Passfc och uJokon Line". .

Det beryktade "Glory Hole" vid Treadwell-minan. Dynamitsprangningar. Glory Hole tia-1,000
fot djupt och minarbetet bedrives här uti en kolossal utsträcknin .

Ett turist-.tåg på. den mest måleriska delen av "White Pass" och " okon Line".

Dawson City. Ett modernt minsamhälle med dess brokiga befolkning.

Brandkåren rycker ut från Dawson City med utmärkt hast och särdeles väl ekiperad. Något
att lära även för mer civiliserade städer.

Hundar som lastdjur.

Hundarna matas.

Eskimåerna i deras hem. Kvinnor tillreda den särdeles smakliga måltiden.

Guldgravning försiegår på olika satt. Man finner guldet på bottnen av muddret ovanpå
själva klippan; mudderlagretI flyttas och vaskas och guldet frånskiljes. Varje plats, där guld
påträffas, tillhör regeringen och denna fordrar en viss procent av det guld som finnes.
Panning-metoden. Sedan muddren " inskyfflats i ett vattenkar, rör man omkring så att vatten

och Slam bortrinna gemensamt, medan det tyngre guldet stannar på bottnen. I närvarande

framställning ser man cirka l uns guldstoft på bottnen av karet sedan sten och jord utvaskats.

Den gamla metoden att "rista" ut guldet. Ett långsamt och arbetsamt, men pålitligt så till
vida, att man kan tillvarataga även det minsta guldstoft.

Slussning. Man skyfflar muddern (innehållande guldstoftet) i bassänger. Vattnet föl-es med
stark fart igenom dessa och medtager sten och slam, medan guldet sjunker till botten och
lagg-er sig uti därtill avsedda rannor eller glider med langs bottnen till en särskild låda vid

i andan av fördamningen. I

Starke Björn från Dawson City iyboxnings- och brytningskamp med en god van.

 

 

 

n 1: . J. n u
Jl n Jr .r

sedan

1. Vad skall min son bliva? 2.!Spelaren. 3. Drinkaren. 4. Kassören. 5. Varldsdamen.

 

ö. Arbeterskan. 7. De nygifta.

 

:T

 

 

Levande och sjungandebild på Svenska:

Glunten på föreläsning.

Sjunes av de berömda Gluntsångarne Edberg och Wennman.

 

 

 

 

Den förtrollande damen.

En förtjusande vacker bild, utförd i de mest egendomliga färger.

Sjöfåglarnes liv på klipporna.
Briljanta fågelstudier.

Storslagat natursceneri från Skottska kusten med dess rika och växlande fågelvärld bland

klipporna "i havet. l

Ultra moderna individum.
Mycket komisk.

Billjettprisema till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öre7 för barn 10 öre.
name racer. KUornams mera-mamma.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1909
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain