#3018: Biorama

2.

I ma till henne.

Bio-RAMA

[nktiebolaget Svenska Biografieatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FOFCVlSnlngdf dv iCVdndC bildfil
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
Söndagar jämväl kl. 5,10, 4,10 e. m. efter särskilt
utvalt program och billigare entrepriser.
PROGRAM
fr. o. m. den 24 t. o. m. den 26 Januari.

 
     
 

är Aktuell nyhet. w

V Furst ltos likfärd.

Utomordentligt intressanta bilder från den på

 
 
  

Korea mördade japanskefursten ltos överväldigande
asiatiskt ståt högtidlighållna begravning i Tokio.

 
       

. .A. .i s 1, , s. .uk-F.. 47e1.sw.,.,r;stJ,u.n-i VALDJAI

   

 

rogen kärlek.

 Verkningsfull, gripande bild. =

Vid kanten av en flod sköter en ung färjkarl överfarten med färjan. Han
har härför sin ringa inkomst men är mycket lycklig emedan han tror sin kärlek vara
besvarad hos en rik bondedotter. En dag står hon på andra stranden och ropar på
färjkarlen. Denne sätter henne över floden Och beslutar då att för henne tillstå sin
kärlek. Då hon hör hans kärleksfulla ord blir hon glad och de veta nu att de fun-
nit varandra. Innan de skiljas åt säger han till henne att han nästa dag hos hennes
fader skall anhälla om hennes hand.

Nästa morgon väntar hon längtande på sin älskade. Men hennes fader, en
gammal tvär bonde är i dag vid dåligt lynne och hon känner sig därför mycket oro-
lig. Slutligen går dörren upp och in träder färjkarlen. Han framför sitt ärende
men den stolte bonden springer vred upp och visar honom på dörren. Efter detta
avtager dotterns hälsa och hon blir allt eländigare. Detta ser fadern med förskräc-
kelse och den stolte mannen beger sig därför åstad till färjkarlen för att hämta den-

ne. När han hör underrättelsen skyndar han med fadern till den sjuka. Då hon
r får se honom kommer ett leende över hennes läppar, men då hon skall omfamna
honom räcka hennes krafter ej till och hon faller ned död. - Ar hava gått och färj;

karlen har blivit en gammal man. Men han har aldrig kunnat glömma sin ungdoms
älskade och nu börjar han längta att få lägga sig till ro så att han snart kan få
träffa henne i ett annat land. En dag då han sitter i sin båt får han plötsligt se
sin älskade sitta mitt emot sig och han hör hur hon ropar att han snart skall korn-
Han reser sig upp och skyndar emot uppenbarelsen men hon är
försvunnen. Den gamle mannen faller ned i båten. En ljuv död har förenat honom
med hans älskade, som han aldrig kunde glömma.

 

 

 

 

 ,  I .Q Levande och .sjungande bild: 
i . s -- r i: ii
 .  Upptradande av truppen "Ara qura o. Von".  
ägnas; Storslagna prestationer. :ägna-:s

 

Boljelek. Hänförande havsstudier från .Belle nes kust, Frankrike.
1. Vid Dornaut. 2. Böljelek. 3. l trollgrottan.

Den förälskade cirkusal-tisien.
Mycket rolig.

r Förstklasaig musik. I
i Kupongböcker med rabatt.

Nytt program Torsdagen den 27 Januari..
Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre.,
Till förevisningarna Söndagar kl. 3.10 och 4.10 e. m. äro biljeltpriserna på alla
platser 25 öre för1 vuxna och 10 öre för barn.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain