#3017: Biorama

"I Köpmansgatan.

I PROGRAM. V
Söndagen d. 16 Jan. kl. 3.10, 4.10 e. m.

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

 

.,--

 

kH-QDCIDUIIIIDUDUCIEIUDIIIIEIUUDUEBCIEDGE]III-DUDDEIUEIUIIIIDDCIDELZQ
" " UDCICIIIIIUUUDDEIDDIIIIIClClElElUElEllIIUUUUEIIIUDEIDDUCDIIIIDUDU "

mäsferséapsfàbångama i Gsäzfsfuna.

.7 närvaro av prins wifjefln ocj prinsessan Tilaria ?avfowna.

1. Höjdhopp, E. Leming, mästare. 2. Kulstötning, E. Leming. 3. Löpning 100 meter.
4.. Gängtävlan. 5. Stående längdhopp. 6. Diskuskastning, E. Leming, mästare. 7. Höjdhopp.
8. D. K. H. besöka skjutbanan. 9. Skarpskyttekären, honnör för hertigparet. 10. De kungliga åse
skjutningen. 11. Höjdhopp. 12 Skarpskyttemusikkåren. 13. Släggkastning.LT 14. Stavhopp Gr. A. Dahn,
mästare. 15. De kungliga besöka idrottsplatsen. 16. Spjntkastning. 17. Askådareläktaren. 18. Löp-
ning 200 meter, Knut Lindberg lzste man. 19. Häcklöpning, Knut Lindberg lzste man. 20. Prin-
sessan Maria samtalar med Leming. 21. De kungligas avresa. 22. Skyttar och idrottsmän marsche-
ra till prisutdelningen. 23. Prinsessan Maria utdelar prisen. .

1.

QLQUDDCIIIIIEIEIDDUDDEIIINDUEIDEI UDUUDDHINEI
" DUBUIIIIDUUUUDUUIIIIUUDUD DUDCICIEJDQWU

2. Eu tvunget medgivande.

DD

UDEJCIUDEIIIHCIDCIL-.l - - Q
DUUUUUIIHIDDUDE- -

Komisk. .
v O
Romeo och Julia
3" Historiskt drama i 16 avdelningar. Storartad framställning.

Det mäste vara intressant för allmänheten att se de två. unga och olyckliga älskande Ro-
meo och Julia, och deras sorgliga öde, återgivet med kinematografiska bilder.

Historien är bekant för alla och härledde sig frän det gamla hat, som härskade Imellan de
båda ätterna Oapulete och Montechi. Romeo och Julia höra till dessa varandra fientliga ätter, men
deras kärlek fär större än varje partihat och besegrar varje hinder. Det lyckas Romeos fader att
upptäcka sin sons hemlighet, han förbjuder honom att älska Julia, befaller honom att lämna staden.
bege sig ut i kriget och tvingar honom att tillskriva sin älskade, att han lämnar henne för alltid.
Ju ia tror icke på. sanningen av detta brev och beslutar att1 begiva sig på krigsskådeplatsen för att
där påträffa sin älskade. För utförande av detta kläder hon ut sig till krigare. De båda mötas utan
att känna igen varandra, alldenstnnd visiren dölja. deras ansikten, fäkta i samma drabbning mot var-
andra, varvid Romeo sårar Julia. Härpå. följer en ytlig försoning mellan de båda familjerna och
Romeo och Julias bröllop beslutas. Men den gamle Montechi har icke glömt sitt hat och blandar
bedövningsmedel i flickans glas. Vi befinna oss i kyrkan dagen före brölloppet. Plötsligt sviminar
Julia. och faller ned till golvet, alla anse henne för död. Bröllopet blir i stället begravning och Ju-
lias lik bäres under stor sorg till gravkoret. Romeo kan icke överleva denna sorg, han begiver sig
till det ställe, varest Julia är bisatt, genomborrar sig med svärdet och dör. Kort därpå vaknar J u-
hai ur sin bådövning, hon fär se Romeos lik, fattar det förskräckliga som hänt och dödar sig bred-
vi sinl älska e. v

Bioramas stora uppseendeväckande kinematograinyhet: I
Sjunganrle bildel- på svenska.
Våra populäraste artister. på biografduken.
III

noen 

uppträder och sjunger
få Fiskarvalsen.

Inspelad och utförd å A. B. Svenska Biografteatratelier i Kristianstad.

 

I S I 0 0 I u a I 3
5. Klna. Livet pa sJon .

Det finnes knappast något så. sevärt som den kinesiska staden Kingto-Shou, som, genom-
korsat av kanaler och över-sällat av gamla pittoreska byggnader, är lika likgiltigt trafikerat av sina
båtar, som någonsin Paris eller London av sina äkdon. I hamnen är det en riktig skog av rär och
master, bland vilka man tydligt kan urskilja krigs-djonkerna, som, skulpterade och grannt målade,
likna ömtäliga leksaker.

6 i En modern Simson.
. Mycket komisk.

 

Förstklassig pianomusik.

Billjettpiisema till dessa föreställningar äro på alla platser.
För vuxna 25 ÖreJ för barn 10 öre.
Hämtad 1910, P. KUOIHIERB Accidonstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain