#3014: Biorama

Köpmansgatan.

Stadens bästa och elegantaste biografteater.

Uppseendeväckande biofonnyhet!

 

 

Förutom 5l intressanta och vackra bilder återgives
fr. o. m. den l0 i. o. m. den l3 Mars

E, Lehars nya operett åxå

l Granen av Euxemburg. i

Sådan den spelas på Neues Operettentheatern i Berlin.

FÖRSTA sERIEN. 1
Ranlt har inlagt protest mot bildens upplömnde i Stockholm.

  

1.

n
lr

 

a

v Den i utlandet sa populära operetten ((Greven av Luxemburgk
skall som bekant snart uppföras "på Oskarteatern i Stockholm. i
Redan nu äro vi i tillfälle att i kinematografbilder återgiva några av
operettens gladare och trevliga scener, den mycket omtalade (Kyssvalsenx
ej att förglömma. Kinematograferingen av operetten har som bekant givit t
T anledning till att Direktör Ranft hos Notarius Publicus inlagt protest mot t
bildens uppförande i Sverige.

 

 

 

 

 

 

X Ny opQert av "Glada änkans" kompositör. f
Q : 1L :Er i: eg g

  Kuchlers Accidenstrlyckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain