#3013: Biorama

.1.

1BioRAM

(nktieholaget Svenska Bingrafteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisninger ev "levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

. PROGRAM
fr. o. m. den 10 t. o. m. den 13 Mars.

Ny1 intressant naturbild!

Hemma hos Leo Tolstoy..

OBS.! Ej att förväxla med förut visad bild med lknande namn.
Slottet, byn och parken kring J asnaia, - Greven- beger sig iväg för att taga farväl av
sin sekreterare. i

få Vägen till paradiset. E-

Mycket vacker och tilltalande bild.

I en vindskupa ligger modern döende. Hon kämpar liärt emot, ty hon vet inte, vad det
skall bliva av hennes två. fattiga barn. Efter det modern för alltid slutit sina ögon, äro de små
övergivna och irra frysande och hungrande omkring, tills de uttröttade sjunka ned och insomna. I
drömmen uppenbarar sig för de små. en ängel, som visar dem en ledtråd att följa för att snart få.
träffa sin kära mamma. Följande ledtråden ila de framåt. Slutligen finna de målet, det är para-
disets port. Med varandras hjälp ringa de på. portklockan, och Petrus öppnar och förer dem inför
madonnan, som välsignar, och här återfinna de till sin stora glädje sin saknade moder.

Amerikansk konstfilm!

Flickan från Nattkaféet.

Stort gripande amerikanskt skådespel i 41 avd. Fraiiiställt av New-Yorks populäraste skådespelare.

Den vackra Bella är dansös på ett nattkafé. En dag då. hon promenerar i stadsparken,
råkar hon snava och skada sin fot. På hennes rop skyndar en ung man, Howard Raymond, till hen-
nes hjälp och ledsagar henne hem. Bellas tillbakadragna väsen och hennes vackra ansikte göra ett
starkt intryck på. Howard, och den unga flickan,ä sin sida ser med-beundran upp till den man, ö-
det fört i hennes väg. Howard, som är anställd som tecknare vid n tidning, omtalar för sina kam-

 

 

 

 

"rater sin kärlek till den okända flickan, men de äro vana vid hans ättantändlighet och småle endast

åt hans nya passion. Förk Howard är emellertid denna kärlek icke något skämt, och han skyndar
till sin älskade, som han överraskar iklädd varietékostym. Detta förklarar hon med, att hon är an-
ställd vid ett teatersällskap. Det blir den gamla historien; den lilla olyckshändelsen var endast en
fint av den lille kärleksguden för att föra två hjärtan tillsamman. Det blir förlovning, och de växla
fotografier. Då Howard visar sin fästmös porträtt för kamraterna, igenkänna de dansösen och upp-
söka henne för .att förmå henne bryta med Howard. Bellas kärlek är emellertid äkta, och hon för-
klarar sig icke kunna avstå från sin älskade. Då vännerna finna henne omedgörlig, underrätta de
Howard om hennes föregående liv. Denne vill icke sätta tro till deras berättelse och slår en av
dem till marken för den förmenta förolämpningen mot hans fästmö. Emellertid kommer Bella till-
städes och tillstår sanningen. Howard följer henne till nattkaféet, där hon uppträtt, och han blir nu
övertygad. Ovei-väldigad av smärta vänder han sig frän Bella, som emellertid bönfaller honom att
icke övergiva henne. Innerligheten i hennes ord beveker Howard; han förlåter henne och sluter henne
i sina armar, under det att kamraterna hänleende lämna varietén. -f

I:IIII-IIIIIIESZIIIIIIIIIIIIICEÄICI...II-IIIIIIBEEJIIIIIII-III:Ià

Uppseendeväckande biofonnyhe-t!
Lehars nya operett

Bremen av Luxemburg.

Sådan den spelasI på Neues Operettentheatern i Berlin.
o e-FORsTA lsi-:RIEN O w
Ranli lizii inlagt protest iiiot bildens uppförande i stockholm.

Den i utlandet så populära operetteri (Greven av Luxemburgk
skall som bekant snart uppföras på Oskarteatern i Stockholm.

Redan nu äro vi i tillfälle att i kinematografbilder återgiva några av
operetteiis gladare och trevliga scener, den mycket omtalade liKyssvalsem
ej att förglömma. Kinematograferingen av operetten har som bekant givit
anledning till att Direktör Ranft hos Notarius Publicus inlagt protest mot
bildens uppförande i Sverige.

Ny opQert av "Glada änkans" kompositör.

1.IIII-IIIICZEEJIIII.III-III[EDI-III...III-CETLCIIII-III...-

Genom Andes floddal.

Hänförande naturscenerier från en järnvägsresa längs den av floden Aude genomflutna
vildromantiska dalen i departementet Lauguedoc i franska Pyrenéerna.

I)

-s

f...lll-IIIIIGJIIIIIII:still-lll..

 

[ml-IIIIIIIBECIIIIIIII

(III-IIIIIBEIIIIIIIIICE].III-III
III-IIIIICEEUIIIIIII-IIIIIQEIJIII

Fru Lehman gör iV välgörenhet.
I Skämt i flera avdelningar. -

Nytt program Måndagen) den 14 Mars.
- Förstklassig musik.

 Äldre: 1121 plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats .25 öre; 3:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidonstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain