#3012: Biorama

2.

5.n

BIORAMA

M" vid Köpmansgatan. "IE

[nktieholaget Svenska "Biograf-teatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningdr av levande bilder
ana dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM I
fr. o. rn. den 14 t. o. m. den 17 Mars.

Vintersport i Ämerika.

Friskt vintcrliv.

 

 

 

Societé du Film dlArt. i
= ngf Äfnemafografzséf konsfveré. x=

M  Efter Balzars roman.

Följande parisiska skådespelare uppbära huvudrollerna;
M Philippe Garniér från de la Comedie Francaise.
M. André Calmettes från du Theatre du Gymnase.
lll-Ile Vera Sergine från du Theatre du L"Odéon.

Av Balzars roman har ntmejslats ett kinematografstycke i 17 tablåer7 Vilka uppsatts med
största omsorg och noggrannhet.

Greve Feredia, officer i spanska armén, men krigsfånge, njuter i Vendöme, där han förva-
ras, av en relativ frihet. Han har råkat i gunst hos en ung kvinna, vars svartsjuka make dock ihär-
digt spionerar på dem, Då de äro nära att upptäckas gömmer damen Feredia i ett kabinett, som
gränsar till hennes rum. Men mannen, som är utom tig av svartsjuka, vill intranga, sedan han
genornsökt det första rummet, i det andra. Hon försöker hålla tillbaka honom i det hon svar att
ingen finns där. Den obeveklige mannen låter då, uppföra en mur för den andra ingången till det
lilla rummet och avskär så alla möjligheter för fången att undkomma. Den stackars älskande kvin-
nan står icke ut med så mycken smarta utan dör i det hon skickar en sista, förtvivlad hälsning till
honom lsom ar innestängd i sitt hermetiskt slutna fängelse.

Synnerligen fängslande stycke.

 

 

 

 

 

Våra sceniskaartister i ord och bild. ä
Operetidivan ROSEI Grilnberg 

uppfräåer ocj sjunger.-

u - u
Pick me up
Ur operatth "Flickorna Jackson".
I En äifä av spruäfanåe fiv ocj sääfmsif 5ejag.

:ä ris. :

Kronprinsens av Belgien skolskepp för fattiga fiskarbarn.

Vi äro har i tillfälle att avlägga en visit på. nämnda skepp. Ombord på lbis få. barnen en
i alla avseenden sund och lärorik utbildning, som en gång skall dana den till dugliga fiskare och
hederliga man. Först om morgonen, omedelbart efter reveljen skall däcket spolas. Så följer under-
visning i simning, rodd, sogelexercis, signalering.y nätbindning, segelsömnad, kompass-lära etc. varpå
läraren med en miniatyrbåt demonstrerar olika skeden i fisket. Slutligen slår måltids- och fritimman,
och alla barnen störta sig med hungrande magar och jublande aptit över den kal-komna och väl-
smakande maten för att äntligen framåt kvällen efter aftonbön och ett dånande hurra krypa till kojs.

ESS
EE

 

gg............gggg

Situationens hel-re.

Muntrationsnummel- i ett flertal avdelningar.

Nytt program Torsdagen den 18 Mars.
Företklaeeig musik.

 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 ÖreI
. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 Öre; 3:e plats 15 Öre

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain