#3009: Biorama

1.

4.

5.

W Bio-RAMA

[nktiehnlaget Svenska Biografteatern.) I
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisninger ev levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. o. m. den 20 t. o. m. den 22 Mars.

Intressant svensk nyhet!

Livet ombord på. svenska flottans
pansarbåtar.

Präktiga militärbllder.

Med vederbörandes tillstånd har tillfälle berets A.-B. Svenska Biografteatern i Kristian-
stad att sända en fotograf ombord å. ett par av våra modernaste pansarbåtar under dess expedition
och där kinematografera en mängd bilder över livet i allmänhet ombord. Bilderna, som äro särdeles
lyckade samt skarpa och tydliga, omfatta följande: 1

1. Flaggan hissas. 2. Däcket spolas. 3. Sjukvisitation. 4.. Semaforering och telegrafering.
5. Båtar-na sättas i sjön. 6. Kanonexercis. 7. Tio minuters vila. 8. Skarpskutning på 2,000 meter.
9. Middag ombord. 10. Stortvätt. 11. Kanonputsning. 12. Fallrepsvakten. 13. Kolning. 14. In-
spektion av amiralen.

e

 

m Från egen atelier. "-

Ny spännande äventlvrsslcildring.

lläreatnrsrövarna från Texas.

Spännande scenerier. Inspelad av äkta cowboys.
TvåJ unga amerikanare. cowboys från "O Ranch" förälskade sig i Kitty Blair, dotter till en
närboende ranchman. Emellertid bliva de båda stora rivaler. Kitty förärar Stephen Bronson, den
ene av sina beundrare sitt senaste fotografi men visar sin opartiskhet när hon giver Stephen
Howard, den andre friaren. ett liknande. De. båda männen bestämma sig slutligen för att bedja flic-
kan välja mellan dem. När de redogöra förhållandet för Kitty tveckar hon ett ögonblick men giver
sin hand åt Bronson. Hovard dragar sig tillbaka efter att hava önskat de båda ett lyckligt liv till-
samman. Det dröjer emellertid icke länge förrän Bronson visar en annan sida av sin karaktär. Han
förlorar penning pä spel och planlägger att gottgöra sig genom att tillägna sig en annan ranchrnans
kreatur. Bronson tager till sin förtrogne Will Parsons och när natten faller på. begiva de sig iväg
för att stjäla av ranchmannens bästa tjurar. Parsons blir sedan skickad att säljaldem medan Bron-
son rider åstad för att besöka sin fästmö. Under tiden har stölden upptäckts och man har funnit ett
fotografi av Kitty, bärande inskriften till min vän Steve, på det ställe där kreaturen blevo tagna.
Ett besök hos Steve Howards följer, men dennes okunnigheter om saken tycktes utpeka hans
oskyldighet. Då blir Bronson. uppsökt och anklagad för stölden och skall just föras bort, då. Howard
kommer lill och tager skulden på. sig. Bronson blir slagen med häpnad men gör ingenting för att
gripa in då. Howard ledes bort. Han är icke i stånd att värdera l-lowards uppoffrande ädelmod. A
andra sidan är Howard starkt övertygad om att Bronson är oskyldig och det är för att göra den
flicka, han älskar, lycklig som han tager Bronsons plats. Efter det att sällskapet gått vänder Bron-
son sig till flickan och ber henne fara med till Ostern. Detta ger hon sitt samtycke till och går in
i huset för att packa sin koffert. Medan hon är inne kommer Pai-sons tillbaka med penningarna efter
hava sålt boskapen, kallar Bronson avsides och säger honom att han är färdig att dela. De äro mitt
inne i förhandlingarna då Kitty kommer ut och hör dem tala om stölden. Grenast föreställer hon
sig Howards stora uppoffring för den fege skalken som hon tänkt gifta sig med och genast beslutar
hon attJ föra dem. över till rättvisan och rädda Howards liv. I

 

Från scenens värld i sång och bild.

 serie n..

"Bieäa acj, Du gonnenscjezh"
marscj-ferzeff ur

(Greven av Luxemburg. -

Tramsfäffå av .Gisa weise, Carf Bacjman nej yufzrzs Sat-is
vid Weues åpereffen-Tjeafer i Berfin.

 
  

 

En natur-bild av sällsynt skönhet är

anETs mAJEsTÄT.

Ett sannt kinematografiskt mästerverk inom naturbildernas område, förtjänar
ses av alla. Bilden är så hänförande vacker, att vi sakna ord för att beskri-

det att
va Havets majestät.

Georg går till skolan.

Mycket rolig.

099.! Nytt program Onsdagen den ZSMars.
Förstklaesig musik.

R I Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
v - Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt. -
Halmstad 1910 P. Kuchlars Aocidélistryekfen.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain