#3007: Biorama

1.

5.

[IoRAM

[Hktiebnlaget Svenska BiografteaternJ
I alla hänseenden bästa och QIanntastQ Biografteatqr.

FÖrevisninger öv levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.

 

Söndagarjämvälkl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser

för hans mottagande.
och en rad förvecklingar följer.

P R 0 G R A llll
fr. o. m. den 22 t. o. m. den 25 September.

En färd på Rhen.

Ny serie.
Vackra naturscenerier från denna världsbekanta färd.

IOnkeln från Amerika. Muren.

Intressant "och sevärt.

Onkeln meddelar i brev, att han kommer hem stenrik. Stora välkomstanordningar göras

klär upp sin falske namne och sedan kastar honom på dörren efter alla konstens regler.

vänder. - Simmare och simmerskor i London. - En flygmaskin över havet utanför Havre m. m.

 

 

 

Inn;

.Stl-et, New-York, gick hon till Ghetto för att söka arbete.

Vad .som kan medhinnas på en dag.
i Skiftande dagsnyheter.

En luffare som knackar på tror man i hastigheten vara den väntade gästen,
Till slut kommer den riktige mr Durand från Oincinati, som först

BadenÄBaden. - Zeppelin. - En tur i Frankrike. - thriontt, världens mest fruktansvär-
da krigsfartyg. går av stapeln. -- Fäst till ryska väldets skapare, den helige VVladimirs ära. - Från
Richmond till Blackfriars. - Parisermodet. - Rainham och Moisant sväva över la Manshe. viRevy
för käjsar Wilhelm å "Hohenzollern". - Sedanmonumantet. - Hjältarna hedras- Stora människo-
massor å Liverpools kajer. - Dr. Crippen och miss Neve ombord på Megantic. f Monoplanet åter-

Mångahanda sevärdheter.

 

 

Biograph C:o. Biograph C:o.

- Ett barn från Ghetto.

Ett förstadsbarns öde.

Den välgörande handen är alltid färdig att bistå den hjälplöse, att stävja orättvisans
framfart. I

Efter dödsängelns besök i det lilla hemmet, då han tog lilla Ruths mor, måste den
stackars föräldralösa. ensam kämpa sin strid i livet. Från det trevliga rummet i Rivington
Efter någon tid fick hon en del
hemarbete vid en kjolfabrik. Då hon återvänder till fabriken för att få lön för sitt arbete,
blir hon vittne till att fabriksägarens vilsekomne son begär pängar av sin far, vilken clock be-
stämt vägrar att lämna några. Ynglingen är uppretad, och medan fadern skärskådar Ruths
arbete, tillgriper han några sedlar ur faderns plånbok, som ligger på pulpeten. Fadern märker
strax stölden, och sonen, som fruktar upptäckt, söker då göra Ruth misstänkt och stoppar sed-
larne i hennes arbetspaket, där de också anträffas. Kommissarien Qvinn hämtas, men innan
han kommer griper Ruth, inseende oförmågan att bevisa sin oskuld i så ogynnsam dager, ett
tillfälle att undkomma och beger sig först till sitt hem och flyr sedan ut till landet. Alla
spår av henne äro förlorade och hon är snart i säkerhet för sina förföljare. Så strövar hon
omkring, tills hon dignar av utmattning och anträffas aven ung lantbrukare, som för henne
till sitt hem och lämnar henne i sin mors armar.

Här blir hon hållen som en av familjen och hennes tillvaro förut  skyhöljda him-
mel strålar nu av idel solsken. Här lär hon sig att skratta. Tiden går och mellan henne och
lantbrukaren uppväxer en stark sympati och till slut  förlovning förestående. Vid denna
tid använder kommissarien Qvinn sin ledighet för att tillsamman med en vän idka fiske i en
bäck som gränsade intill lantgården. Han går till gården för att få mjölk. Då. står Ruth
och den unge lantbrukaren vid henne och älskar-en begär jaordet av henne. Lantbrukaren er-

 

 

IIIII)l

 

 

 

I bjuder sig att gå efter mjölk och då han är borta står Qvinn stramt betraktande Ruths vackra I
: ansikte. Det blir till slut klart för honom vem hon är. Glansen i hennes ögon säger honom :
I dock att hon är oskyldig. I
I I
"fl-lll lll-ll?

 

Undkom med blotta förskräckelsen.

:- Stackars svàrmödmr.
Det är som bekant icke roligt att vara kär.

 

Arthur är riktigt illa där-an, och som gifter-

mål är det enda botemedlet i svårare fall, beslutar sig vår man att fria. Uppsträckt och elegant
låter han anmäla sig, och vi se honom snart erhålla den begärda välsignelsen och allt är fröjd
och trevnad. Efter bröllopet skåda vi familjelyckan i de ungas hem. Dess värre är förhållandet
mellan svärson och svärmor något spänt och förvärras ytterligare, varför det slutar med att den
manhaftiga svär-modern jämte sin beskedlige gubbe visas på dörren av sin plågade måg. rlliden går.
På en hel månad har modern icke sett sin dotter och skriver därför till henne med begäran, att få

besöka henne.
kan, tänka svär-föräldrarna och skynda attl

Så sker, men under besöket ljuder ropet: uHerrn kommer!

b

Rädda sig, den som
Onömma sig i närliggande rum. Svärfadern glömmer i

förskräckelsen .hatt och käpp, vilka saker naturligtvis den nygite mannen genast finner och - de
svartaste misstankar vakna. Svartsjuka, raseri, gråt och tandagnisslan. Det hela reder dock upp sig,

då svär-fadern uppträder på scenen och förklarar sammanhanget.

Stor försoning.
Ett roligt nummer.

n Förstklassig Musik.
Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
Kupongböcker med rabatt; I

min:

 

Halmstad 1910 P. Kuehlers Accidenstryek eri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain