#3006: Biorama

1.

4.

5.

BIORÅMA

M" vid Köpmansgatan. W
[Rhtieholuget Svenska Biografieatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biograftealqr.

FOICVlSnlngdr dv llCleldC blldCl
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m. i
PROGRAM
fr. o. rn. den 28 (Annandag påsk) t. o. rn. den 50 Mars.

Amors pil eller
Sagan om Apollo och Daphne.

Storslagen allegorisk framställning.

Apollo som just besegrat pythonormen gör sig lustig över Amors kärlekspilar.
Amor träffar Apollo med sin pil.

Daphne, flodguden, Beneus dotter föredrager Dianas nöjen framför kärleken.
Apollo förföljer Daphne.

För att undgåy Apollo fllrvandlar Daphne sig till ett lagerbärsträd.

912539350?

 

 

 

 

gensafzbneff nyjef.

Babylons förstöring.

Ett första rangens slagnummer.
lscensättning och utstyrsol överträffande allt som hittills visats.
Konstfilm. Konstfilm.

Följande Parisiska skådespelare medverka:

Balthazar, konung i Babylon ...................... .. Herr Leonce Perret vid Odéon-teatern.
Profeten Daniel ......................................... .. ,, Georges Wague.
Danserskan .............................................. .. Fr. Napierkowska vid Opera comique.

Det gamla Babylon belägras av perserkonungen Cyrus härar. Balthazar hånar endast fien-
den och låter mitt under striden tillreda ett gastabud. ,

Babylons profet, Daniel, varnar konungen, men denne trotsar och låter i sitt övermod hämta
fram de heliga kärl, som konung Nebukadnezar bortfört från Jerusalem. Till allas förfäran synes
då. en hemlighetsfnll hand skriva de orden på väggen: LLMene Tekel, Upharsin". Konungen låter
tillkalla profeten för att,uttyda skriften. Denne förutsäger konungen hans snara slut. Och då natten
brutit in över Babylon, storma perserna staden och intränga i. konungens borg. Balthazar blev ned-
buggen och babylonerna fördes i fångenskap, medan slottet och staden blevo lågornas rov.

1. I Balthazars slott. 7. Eldskriften..

2. En skål för fienden. S. Profetens spådom.

3. Profetens varning. 9. Perserna storma Babylon.

4. Balthazars gästabud. 10. Balthazars död.

5. Konungen befaller. ll. Babylonerna föras i fångenskap.
6. En dryck nr de heliga kal-len, 12. Babylons förstöring. I

 
  
   

   

i E]

Levande och sjungande bild:

EE Ur operan Yuust. EI;

Scen ur szra vakten.

 

din parisiska i Venedig.

Kinematografx I fargcr av Yathe.

Pa morgonen för en gondol henne genom de gamla dogernas stadsdel som överallt har
spåren av en för-gången kulturs monumentala storhet. I

Duvorna på. Sct Mai-eustorget bilda en vacker tavla och på eftermiddagen få. vi i sällskap
med var parisiska avlägga en visit på. Venedigs ryktbara spets- & glasfabriker för fatt där få en in-
blick i arbetarnas göromål och krävande sysselsättning. p

När tiden för tédrickning är inne återvända vi så. till de modernare kvarteren, och snart
få vi se det mångbesj ungna Venedig i fastljus och musik strålafgss till mötes ur skymning och mörker.

Petter som kvinnotjusare.

Synnerligen lustiga episoder.
Nytt program Torsdagen den 31 Mars.
Förstklaseig musik.

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre
Kupongböcker med rabatt.

ENTR ;

 

Halmstad 1010 P. Kuchlers Accidenstryekeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain