#3003: Biorama

Vf k

B l O R A P1 A  
--.-----y Köpmansgatan. .E-
PROGRAM: 4

Söndagen d. 3 April kl. 3.io,l4.m e. m.

ä OBSJ Den1 billiga entréen (se nedan). 1 g

vi äawwwwwwwwwwwnwwwwwmz
-ä =vENEDIG. X å

z

1 Genom "Canale Grande" i gondol.
- v Storslagen naturbild. I å
Canale Grander marmorpalats. Casa d,Oro, ett av de skönaste
.palatsen. Rialtobyn. Utfarten ur Canale Grande. Madonnan. Kungliga
palatset, piazettan med sina-två pelare. Dogernas palats. Fängelserna.

MMMM MMMMMMMMMMMM
2. lfårottrzirzgrskampens fördelar.

Vår barndomssaga i ny form.

rinsessan ilsnebud;

- q Fantastisk saga i IB tablåer.

Det är den gamla välbekanta sagan, som vi ännu med nöje påminna oss, om
den märkvärdiga åsnan, som lyckliggjorde sina ägare med outtömligt förråd av guld,
samt huru sedan furstedottern, i harm över att nödgas förmäla sig med en hatad gam-
mal narr, rymmer sin kos medtagande den dödade åsnans hud, tills hon blir upptäckt
lav en skön prins eCharmante och slutligen för alltid förenad med honom. 

1. Den märkvärdiga åsnan. C2. En gammal narr. 3. Den unga furstinnan
vägrar följa andras önskningar. 4. Asnehuds skyoddsfé uppenbarar sig. 5. Ett far-
ligt ultimatum. 6. Asnans död. 7. Prinsessan Asnehuds flykt. 8. Den lilla bond-
flickan från fursteborgen. 9. Asnehud möter prins Charmant. 10. Prinsessan söker
stoltjungfrun. 11. En syn genom andras nyckelhål. 12. På spaning. 13. Asnehud
börjar förvåna världen med sin bakningskonst. 14. En lyckobringande ring. 15.
Det avgörande ögonblicket. 16. Äsnehuds och prins Charmants bröllop. j

BIOFON; I i 1 NYTT! I

BARGKLIND som Greve Danile. Qi

, gggåy] eler
4. GÅ Q i "DENWGLADA ÄNKAn".
Cd) Q "Wu gär jag fiff maxim", I. 

å Q Nyaste serie av "Våra sceniska artister i sång och bild".

  

Tvärs igenom Ceretal.Å

Härliga naturscenerier från detevackra Géret-al i Auvergne, Frankrike.

5.  szhnfzya cjaujåförer. fam

Stor såra ffsuccés.

Förstklassig pianomusik. rf"-
Billjettpriserna- till dessa föreställningar are pa alla platser: i
För vuxna 25 öre71 för barn 10 öre.

Härmed 1910, P. KUOHLERS Aceiamserycken

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain