#3002: Biorama

BloRAMA

(nktieholaget Svenska Biografieatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningdr ev levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, Och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. o. m. den 7 t. o. m. den 10 April.

Svenska bilder:

RONNEBY med omgivningar.

Från egen atelier.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige åt svenskar-ne!
Ny jättefilm från egen atqlier.

Fänrik Ståls sägner.

. Efter Runeberg.
Mästerligt, tidstrogen iscensättning.
Has den gamle fänriken.

6. Molnets broder.
Minnen från flydda dar. 7. Torpflickan.
Kriget bryter ut.

8. Sandels.
Bjärneborgarnes marsch.

9. Däbeln vid Hämtas.
Den första skärmytslingen. 10. Sven Duva.
II.

Sägnernas skald ffohan Ludwig Runeberg.

Fänrik Ståls sägner, kinematografiskt framställda av A.-B. Svenska Biograf-
teatern, Kristianstad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt jämförliga med
de bästa utländska bilder. Det foster-landska ämne som det behandlar är genom
tidstrogna dräkter och inspelning å. skilda platser i fria naturen, mästerligt åter-givet.

Säkert är att "Fänrik Ståls sägnera i levande bilder skall av svenska och
finska folket mottagas med varmt hjärt-a, och i minnet återkalla Johan Ludvig
Runebergs härliga dikter om det folk, som "frös och Svalt 0011 Segralle tillika."

 -- (Se bilagan).

-Innnn [I]

91259915

 

 

 

 

:Dunn I]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Gunn:

 

 

 

 

E] unnar

 

 

 

Biofon.
SPISKROKSVALSEN

åansaå av giååespefare Herr Wie-for Sonmmåer
ocj Tru Qfassa wajzfyren vid .960m Teufel-n z" Efockjofm.

DRÅPLIG BILD.

Inspelad å egen atelier.

Nytt!

3.

.o

Spaafa Pefers med sina åresseraåe åjur.

Fullkomligt enastående. Absolut det mest storslagna dressyrnum-
mer som någonsin förekommit. Paula Peters upptäder i. n. på Alhambra
i London och drager afton efter afton fulla hus. Det kinematografiska
ätergivandet utfört av Pathé Freres och synnerligen storlaget.

tlä

...II-IIIIIIIIII-I.

.0
I
l

En tragisk bröllopsdag.

Muntra episoder.

Nytt program Måndagen den ll April.

Förstklassig musik:4

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 Öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre
Kupongböcker med rabatt.

4 .
O

O " O
.Ill-llllllllllll,

O
...malin-lll.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlors Aceidmst-ryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain