#3001: Biorama

2.

BIORAMA

kt" vid Köpmansgatan.
[nktieholaget Svenska Biografteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningerr av levande bilder
" alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. o. m. den 23 t. o. rn. den 26 Mars.

i Fälimanöver i Norrland.

En serie vällyckade bilder.

E Vedergällningen. få

Gripande drama.

En bankir avskedar en hos honom anställd person, vilken tillföljd av sjukdom maste hedja
om permission, utan att taga hänsyn till att denne och hans familj råkar i den största nöd. Några
dagar därefter måste den härdhjartade chefen resa bort till följd av angelägna affärer. Före sin av-
resa lägger han sina vardesaker i en hemlig källare, vars förefinnande han hemlighållit för sin per-
sonal, och i vilken man endast kunde komma in i medelst en sar-skild sakerhetsapparat. .Försiktigt
gömmer han sina skatter och skall åter lämna källaren men förgäves söker han öppna dörren, låsen
har gått igen och han är innestangd.

Oron lämnar honom ingen .klar tanke, och nästan vansinnig av ångest river han rikedomar-
na från sina förvaringsställen, strör ut guldet på golvetY och river sönder papper-en. Framför hans
ögon Visar sig skepnaden av den man hvilken han genom Isin hårdhet fört till tiggarstaven och vil-
ken nu tycks giva sin forna chef hans föl-kastelsedom. Ännu en gång försöker han öppna dörren
men den för-bliver stängd. Han faller till marken, ångesten och oron hava dödat honom.

III-IIIIIIIBl-:JIIIIIIIIIIEEDEKlEL-lII-IIIIImI-IIIIIIIII
På jleras begäran.

Uppseendeväckande kinematografnyhet!
Lehars nya operett i

5

III.III-III.[IEI-IIIEEISIIIIIIIIIIIII

Greuen av Kuxemhurg.

Sådan den spelas på Neues Operettentheatern i Berlin.

FÖRSTA sERIEN.
Rantt lnr inlagt protest mot bildens uppförande i Stockholm.

Den i utlandet så populära operetten ((Greven av Luxemburgr
skall som bekant snart uppföras på Oskarteatern i Stockholm. ä

Redan nu äro vi i tillfälle att i kinematografbilder återgiva några av
operettens gladare och trevliga scener, den mycket omtalade ((Kyssvalsenz
ej att förglömma. Kinematograferingen av operetten har som bekant givit
anledning till att Direktör Ranft hos Notarius Publicus inlagt protest mot
bildens uppförande i Sverige.

Ny operett av "Glada änkans" kompositör.
.II-II....Im-ill...-[amma-...IIIIEEJIII-.II-III

Det gamla Rouen.

En vandring,I på. några minuter för  genom den gamla normandiska staden, och låter oss
i detalj beundra de härliga monument, som förgångna århundraden lämnat oss i arv. Vi återfinna
på, denna film arkitektur-detaljer från Rouens kyrkor och katedraler och få också tillfälle att se dess
väldiga klocka och dess radhus.

IIIIIIIIEEIJIIIIIIII

 

.III-IIIIIIIIm-IIICSSIIIIIIIIIIIII)
III-IIICEIIHIIIIIIIIII...Im-III...-

4
III-IIIIIIILEHIIIIII

II
fl

Kärlekens komedi eller Klockans hemlighet.

Komisk scen av H. de .Gorsse

Skådespefare:
Herr Prince .......................................................... .. Ernst Dutrempliu.
Herr Albens .......................................................... .. För-följaren.
Fröken III. Bresil .................................................... .. Pamela.
Fröken Jlfmfy Hett .........................  ...................... .. Fru Dutrempliu.

Nytt program Måndagen den 28 Mars. (Annandag påsk).
(9236! Inga förevisningar Långfredag och Påskdagen.

Förstklassig musik.

 I I Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre,
. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a p]ats 25 Öre; 3:e plats 15 Öre

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain