#2999: Biorama

Köpmansgatan.

Stadens bästa och elegantaste biografteater.

 

Visas såsom

E EXTRANUNMERI E-
Torsdagen d. 24 och Lördagen d. 26Mars.

 

 

r 1
Svenska bilder:

hos säterjämoma.

Några intressanta bilder från livet i de jämtländska fäbodarna.

Fäbodväsendeti norden år urgammalt. Det poetiska drag,
som vilar däröver, lockar gärna sörlänningen och stadsbor till ett be-
sök på fäbodvallarna, som stundom ligga flera mil från bygden.
Bönderna från samma by hava merendels samma fäbodvall. Dagen
före boförningen är det liv och rörelse i byn. Kornas rämande, fårens
bräkande, hundars skällande, koskällorna och barnens skrik, då strids-
lystna kor drabba samman, allt detta fyller luften med en egendom-
lig musik vid affärden från byn. Med en viss värdighet följer skäll-
kon kskojäntana i hälarna och mot aftonen är man framme vid
kornas sommarboningar. -

Livet i fäbodarna har förlorat mycket av sin ursprunglighet,
men huvuddragen äro de samma som för århundraden sedan. larla
morgonstund måste ((skfojäntanx vara pà- benen, ty dagens sysslor
äro många. Ibland har hon ett vallhjon och då får hon stanna hem-
ma och uträtta hushållsbestyren, som bestå i att kärna smör, bereda
ost m. m. Den ena dagen är den andra lik, men säterjäntan är all-
tid nöjd med sin lott.

L 4

 

 

 

 

 

M1715150;åkaioio, P. iallafall!fÄSéiIiénSn-yciiäili:

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain