#2998: Biorama

BIORAMA

M" vid Köpmansgatan.
[nktieholaget Svenska Biografteatern.) .
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningar dv levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. o. rn. den 17 t. o. rn. den 19 Mars.

Under Österns sol.

Ett besök i Shanghai.

Vackra livfulla tavlor från staden vid den kinesiska östersj ön.

 

n

M d k" l k i
O ers ar e - Dramatisk-

I en fattig skogsarbetares hydda bor den renaste lycka, ty jämte en älskad
hustru har den kraftfulle fadern också. en liten son, som kommer honom att glömma
fattigdomen. I närheten av den lilla hyddan ligger godsherrns ståtliga slott. Denne ar
också gift och njuter med sin vackra hustru och ett förtjusande barn alla nutidens fröj-
n der. Men gudar-ne vredgas på de alltför lyckliga. Den rika godsherrns barn förolyckas
[U genom guvernantens oförsiktighet. och drunknar. Förgaves vill skogarbetarens lille [I]
1 modige son offra sig och drager med fara för sitt eget liv den lille lekkamraten upp ur
floden. Det döda barnet bar han till slottet, mitt under det ett glatt sällskap är sam-
lat där. Djup sorg inträder och en dag bedja godsherrn och hans gemål arbetar-efolket
att giva dem sin son i det döda barnets ställe. Moderskarleken kämpar en svår kamp
och med tårar flyttar det stackars skogsbarnet in i det rika slottet, dar det får allt vad
barnahjärtat begär. Men hemlangtan ar starkare än allt annat-och på födelsedagsbordet
lägger barnet skyggt och rädd sin enda önskan: "Fritz vill åter hem". Då. måste gods-
lierrn och hans genial inse att denna hemlangtan är. starkare an alla skatter, som de vil-
ja erbjuda den lille gossen, och slutligen besluta de sig för att lämna adoptivbarnet åter

:uL till föraldrarn a. HT

Levande och-sjungande bild på svenska:

Fuberullanknartetten.

Kuplett ur revyn ((Göteborgssystemet i Grönköpingk. - Bland uppträdande
märkes hr Victor Sonnander från Göteborg. . i

Mycket rolig.

nr " AAJr

1Ir=ll

 

 

 

 

 

 

 

 

I
i
O

.o
.O

 

.o

l

E Ett besök i 
"Antwerpens zoologiska trädgård.

Kinematografi i färger av Pathé Frérés.

Ingen bör försumma se dessa utomordentligt intressanta djurstu-
dier vartill motstycke aldrig förut visats.

..-III-IIIIIIIIIIIIIIIII...
III-IIIIIIIIIIIIIIIII-
.4
.III-IIIIIIIIIIIIIIII-

O
.O
I

l

.b

O
OI

I
.o
...I-...IIIIII...I-III...

 

O
III-I..

 

Lehmann på bal. i

Storartad humoresk.

Lehmann, den galenpannan. har hittat ett bjudningskort till stor bal hos
minister Pontevredo. Naturligtvis skall han dit! Civil högtidsdräkt påbjuden. Strunt

Fsamma - Lehmann låter måla om sin drägt. Sedan - ja, sedan!

0239.! Nytt program Söndagen den 20 Mars.
Företklassig musik.

 f I Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre;
. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 Öl-e

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain