#2997: Empire-Teatern

I " V 1 V E, 1- .ff
, k - Y. P v. 1 Y " H; Hcl-21.2.3311.:Z1h
N . . - , f . I V . V I P I någlwwgainäqw
. i . I 1 , - f x)  vår; i
I I, .i .vi fax! :in
I r . ) .. . 1 - I . .f u 4 wifiå
1. - V 4
 I 1-  I K p Öna?
1 s

PROBAM  

från Tisdagen den 25 Januari tillsvidare.

e i -l--
à 1 Tjufven som tjänsteflicka,  

Bli apest

Storslagen naturbild

Napoleons grenadier

Gripande drama

Otaek - är Världens lön

  i Denffåswm damhatten

Komisk,

 

 

 

 

lzsta plats Vuxna, 50 öre. 241m plats Vuxna 35 öre 3zdje plats Vuxna 25 öre

 n v Bal-11135 ,,b , ,,". Barn 25 ,,. ,, ,, Barn 15 ,,

oss. ständig fönestanning,

063.! Biografen hållas öppen hl 6-10,30 e. m. Sön- och helgdagar hl 3-5 och 6--10,30V e. m.

 

Victor Ahlbergs VAeeiclensim-yekeri., Halmstad. 1910.

Information

Title:
Empire-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain