#2995: Empire-Teatern

i f PROGRAM
från Fredagen den 12 Februari tillsvidare

i I
  Bilder fran Termes "

Härliga Naturbilder

i k Framtidens Familjelif ar 2300

eller En blick in i framtiden

lill litenlljälie    

Gripande Drama

Seenerier från hamnen iMarseille

llld-iallsli hämnd  

Spännande drama från vilda västern

Nar Pepparblom hämtade sin
svarmors . f Ödelsedagsgàfva

- OBS.! Fin musik, vielin och Piano OBS.!

 

 

 

"sta plats Vuxna 50 öre. 2:dra plats Vuxna 35 öre. V Szdje plats Vuxna 25 öre

I l I I 1.
 ,, ,, Barn Barn 25,, , Barn 15 ,,

035.! ständig Förestänning. I

Information

Title:
Empire-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain