#2993: Biorama

Förevisningor av levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. o. m. den 14 t. o. rn. den 17 April.

STORM. iGolfe de Gaseognei

Vredgat kastar havet sina vågor mot stranden, rytande av raseri över att det icke kan

I krossa den av människohand uppförda vågbrytaren, drager sig tillbaka för att med aldrig uttömd

kraft på nytt kasta sina kaskader av salta skurnmande och fräsande vågor mot stranden, medan det
glittrande havsfragget stänker högt mot skyn.

Overväldigande vackra stor-mbilder.

 

 

 

 

 

E sENsATEivELL NYHET.l EQ

Djältinnpn från malekmg.

Ett IÖ-àrsminne. ---

Utomordentligt spännande krigsbilder från striden mellan
boer och engelsmän. C

 

 

 

l. l Mafeking, engelsmännens hög- ll. Hjälptrupper anlända.
u kvarter. 12. Boernas barrikader.
2. Overste Ralstons telegram. 13. I kulregnet.
3. Lady Mary följer sin broder till 14. Attack och motattack.
krigsskådeplatsen. 15. Boerna retirera. .
4. På krigets mark. 16. En förtvivlad situation.
5. Vigsel under kanonernas dån. 17. Telegram om hjälp.
6. En bomb slår ned i kyrkan. 18. Lady Marys hjaltebragd.
7. Mafeking belägras av boerna. 19. De engelska trupperna överskrida
8. Trupperna göra utfall. floden Fugela.
9. På rekognoscering. 20. Mafeking undsättes.
10. I skansarne. 21 Hemma på permission.

f22. De tappras belöning.

 

 

 

 

Sjungande bilden på svenska..

3 "FRIHE-rssnönennn"
. FIORELLAS ENTRESANG

framställd och sjungen av

i Rosa Granberg.

-I JIII I. I

Parisernvhet. Parisernyhet.

I tfapetlen. Enastående prestationer.

Vi få här se de berömda akrobaterna Facori, som bestå av en man och två kvinnor,
under det de utföra förvånansvärda konststycken, som utföras med underbar smidighet7 .skick-
lighet och säkerhet. Vacker beundran hos alla.

1
1
l
I
1:
ll..

 

 

b

IP

.Ill-IIIIIIIIIIIQ.
0

O
90
IIIIIIIIIIIIII

O

0
.Il ---- --.. ---. nu.

Skomakarens hämnd. Kemisk scen.

Skådespelare: Herr Max Linder vid Variétée-teatern. Herr Vendenne vid Vhatekot-tcatcrn.
Fröken Montave-n vid Gymnass-teatern.

Max firar denna. afton sin förlovning med fröken Marta Labaste. Han försöker vara spiri-
tuell och att utmärka sig. Också ägnar han sin toilett den noggrannaste omsorg. Det är endast hans
kängor som icke äro riktigt i lag och han sitter därför på vägen till sin blivande familj intill sin

5 skomakarn.

. Där upptäcker han emellertid snart att skoinakarens hustru är en särdeles tilldragarnle
ung dam och när master själv kommer ut finner han sin kund och sin hustru inbegripna i on livlig
kul-tis. Den unge äkta mannen råkar i fruktansvärd vrede7 men förstår att behärska sig. För att
hämmas passar han på att placera ett par rullskridskor under den unge mannens skodon och förflyt-
tar honom så. ganska hårdhänt ut på gatan. Rullande, glidande och under fåfänga försök att åter--
vinna jämnvikten ramlar Max om en stund omkull på, gatan, där han gör allt vad han förmår för
att befria sig från sin olycksaliga fotbekladnad. Hur i all världen skall han nu hinna dit bort till
den bestämda tiden. Han ropar an en droska och befinner   äntligen efter en stund framför
den "alskadesI boning. Men tack vare de fatala skridskorna gör han en lika jamrnerlig som oväntad
entré och hans fästmö, som tror honom vara drucken, överlämnar sig ohejdat åt sin förtvivlan, under
det den blivande svar-fadern utan krus tänker kasta honom på porten. Då ser Max ingen annan nt-
vag än att tala om hela historien och under allmänt jubel tar familjen honom åter till nåd. Heri-
Max Linder är alltför välkänd som publikens gunstling för att vi skulle behöva. påpeka vilken
succes hans utomordentligt roliga prestationer komma att göra och vi behöva endast nämna det
han fått fullt värdiga medspelare i ovannämnda skådespelare.

Nytt program Måndagen den 18 April.

Företklassig musik.

 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt. -

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckerj.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain