#2992: Biorama

2.

6..

EQRAMA

PROGRAM.
Söndagen d." 17 April kl. 3.m, 4.10 e. m.

085.! Den billiga entréen (se nedan). P

 

Svenska bilder.

Hos säterjäntorna.

Några intressanta bilder från livet i de jämtländska fäbodarna.

Fabodavasendet i norden är urgammalt. Det poetiska drag, som vilar daröver, lockar gär-
na sörlänningen och stadsbor till ett besök på fäbodvallarna, som stundom ligga flera mil från byg-
den. Bönderna från samma by hava merendels samma fäbodvall. Dagen före boförningen är det lif
och rörelse i byn. Koi-nas råmande, fårens brakande, hundars skällande, koskallerna och barnens
skrik, då. stridslystna kor drabba samman, allt detta fyller luften med en egendomlig musik vid av-
färden från byn. Med en viss värdighet följer skallkon "skojantanf4 i halarna och mot aftonen är
man framme vid kornas sommarboningar.

Livet i fabodarna har förlorat mycket av sin ursprunglighet, men huvuddragen äro de sam-
ma som för århundraden sedan. I arla morgonstund måste "skojantant vara på benen, ty dagens
sysslor äro många. Ibland har hon ett vallhjon och då får hon stanna hemma och uträtta hushållsbe-
styren, som bestå i att kärna smör, bereda, ost m. m. Den ena dagen ar den andra lik, men säter-
jäntan är alltid nöjd med sin lott.

" Ett barns tacksamhet.

Storslagef, spännande.

l. En förbrytarefamilj.
4. En komplott. 5. Fångad,

Hdrlzga nturscenerier.
2. Den hungriga flickan. 3. Åh, så mycket pengar.

 

 

Sjungamle bilder på svenska.

ITRIHETSBRÖDERNA"

FlonELLAs Enrnésime

framställd och sjungen av

Rosa Griinherg.

i Jämn och Jiosen.

Extra elegant kolorerad i de måst briljanta färger.

Biens drottning möter rosornas drottning bland hennes blommor och trycker
en kyss på den levande blomman. l samma ögonblick återtager den sin rätta form
och biet rusas av dess doft och insomnar. En spindel, som bevakat det, begagnar
sig av dess yrsel för att snärja det i sitt garn, men det befrias av bisvärmen, som
slår Isönder spindelväven med sina vingar.

Slutdans av bin och rosor.

 

 

Hvalfiskfångst i de arktiska sydhaven.

Verklighetsbrld av oskattbart värde, framställande hela det i
spännande och imposanta skådespel, då de kalla havens, för att
största levande varelser infångas.

Den intressanta och lärorika framställningen är
l. Ombord på fångstfartyget. 2.
Jiln hval isikte. 5. Signaler-ingar. 6.

sanning både
icke säga Jordens,

uppdelad 1 30 avdelningar.
På, utkik i fören. S. Kanonerna göras i ordning. 4.
Hvalen närmar sig. 7. Spännande ögonblick. 8. Har-pu-
nerna kastas. 9. Linor-na sprang-as. 10. Nya harpuncr avskjutas. 11. En oerhörd effekt, 12. På
liv och död. 13. Den sår-ade hvalfisken träffad mitt i flanken. 14. Hvalen drager skeppet med sig.
15. Hvalen dödas. 16. Ett praktexemplar infångat. 17. Hvalen fastgöres vid skeppets sida. 1 .
Bogsering till stranden. 19. I dödsryckningarna. 20. I hamnen. 21. Hvalen forslas i land. 22.
En imponerande jätte. 23. Styckningen påbörjas. 24. Den infångade hvalen, som ar 21 m. lång.
väger 78.000 kg. och lämnar 36,600 kg. spack, 27,000 kg. olja och 1,680 kg. hvalfiskben. 25. Med
maskinkraft avdrages skinnet. 26. Späcket ntskares. 27. 20 man i verket. 28. Hvalfiskbenen till-
varatagas. 29. Trankokerierna. 80. Runt pannor-na.

Ett besvärligt jaktbyte. Mycket rolig-

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.  .-

Billjettpriserna till dessa föreställningar Päro på alla platser:
För vuxna 25 öre7 för barn 10 öre.

 

Haunted 1910; P. KUGHEEHS Namnsmycken

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain