#2991: Biorama

BIORAMA-

Köpmansgatan.
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningar alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 Åe. In.

PROGRAM
fr. o. m7. den 12 t. o. m. den 16.1Viaj.

 

 

Cyklister i Belgiska armen.

1- Tjänstgöring på fältet. l kasernen. Exercis.

En högst intressant film som kommer att väcka beundran hos alla.

 

 

Ekvilibristerna bröderna HARRYS. 

Bröderna Harrys, världsmästare i ekvilibristik, ge några prov på sin eminenta förmåga.
Fullständigt enastående. Något liknande har ej visats i Sverige.

2.

 

 

u f i I i 1 n
i Nya äventyr från vilda västern. Å f
INDIANBRUDEN.
3 i Bilder, föreställande livet uOch vanorna hos Amerikas urinvånare hava

alltid varit tilldragande och vi tvivla på att det någonsin visats en mera intras-
sant bild och så rik på spännande äventyr som denna.

Dakota- eller SioX-indianerna voro först hemsökta av Jean Duluth år 1680, Vilken
lade deras land under Frankrike. De bebodde seldan Norra Minnesota men blevo drivna där-
ifrån under det påföljande indiankriget söderut till det nuvarande SiouX-Gity och blevo sedan
under kriget 1812 förenade med Britanien. Händelser-na i vår berättelse äro förlagda till Iowa
just före krigsutbrottet år 1854, då löjtnant .Gi-attan och hans trupper blevo tillintetgjorda.
Trots allmänt förtryck voro de mycket kanslofulla och poetiska; de underliga kärleksscener
som skildras liari aro i högsta grad enastående. Den vackra Rising Moon, dotter till hövdingen
Elk Horn är förtjust i Bear och vi se dem först vid foten av ett vattenfall där de lova var-
andra sin tro. Men Bears ägodelar äro ingenting för Elk Horn, han faster sig mera vid Rocks
rika gåvor och så blir Rising Moon tvingad att följa med till dennes indianhydda, där hon
blir lämnad ensam medan hennes husbonde går ut på. jakt. Under hans bortvaro passar hon
emellertid på. att smyga sig därifrån till Bear innan det blir för sent. Nar Rock återkommer
finner han henne inte där, han samlar sitt kompani och skyndar att söka upp henne. Bear
och Rising Moon, vilka höra hur de närma sig, söka nu fly. De taga vägen mot flodstranden
alltjämt förföljda av Rock och hans man. Komna dit ned begiva de sig i en båt ut på flo-
den. vilken  det farligaste strömdraget på platsen. Bragden missl ckas och de älskande ta-
gas till fånga. Straffet lyder att båda skola dö, men innan dess for rar Rocks vrede mer straff
at sin rival och börjar därför smäda och tortera denne. Detta mottages av Bear med sådantf
lugn att Rock förvånar sig över hans sinnesstyrka och skar inte endast av repen som binda
L honom utan giver honom också. örnfjadrarna, den största hedersbetygelse som kan givas en

tapper man. Sedan bjudes Bear och Rising Moon att gå och bliva lyckliga.

DI ru

Vid lmatras strand.

Imatra, det mångbesjungna . . . . lmatra, det livsslukande, i vars brusande
4, virvlar årligen ett flertal Vlevnadströtta ur Petersburgs högsta kretsar söka döden.

Öjarmanf serie i färger från
"de tusen sjöars land"
värf ozchéfzfga grannfanå Tinfanå.

 

 

 

 

 

En jungfru för herrn, en betjäntfför frun.

Komedi av Max Linder.

5. Skådespefare:
- Betjanten ................... ., Herr Max Linder. Jungfrun .I ..................... .. Fröken Villars.
Herrn ......................... .. Herr Vandenne. Frun ............................ .. Fröken Bloment.

 

 

Herrn är svag för jungfrun och frun för betjänten. Och de två. draga fördel av situationen
för att låta sitt herrskap utföra sitt arbete, under det de själva leva rullan. De driva sin djarvhet
anda dithän att de presentera sig hos några av sitt herrskaps vänner, hos vilka de ställa till en våld-
sam skandal, under det tagna namnet baron och baronessan Copurshick, harstammande från Mont-
martre, den uråldriga familjen. Herrn och frun få till slut sina ögon öppnade för missförhållandena
och jaga bort de två bedragarna samt försona sig med varandra.

 

FörstklassigA musik.

 Äldre: l:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre, 3zdje plats 25 öre.
-L Barn: l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, 3zdje plats 15 öre. "

 

Halmstad l9l0, P. Kuchlers Aecidenetr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain