#2990: Biorama

BIORAMA

tf vid Köpmansgatan. W

[nktieholaget Svenska Biografteatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningdr av levande bilder
alla dagar kl. 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. o. m. den 28 April t. o. m. den i Maj.

Etna brinner! Expressnyhet!

Vulkanutbrottet på Etna.

En utmärkt illustration till tidningarnas dagliga meddelanden om den
förskräckliga lavaström som framvältrar ur den väldiga vulkanen på Si-
k cilien och likt en glödande tlod förstör allt som finnes i dess väg.

Ett imponerande naturskådespel
brilliant återgivet i en serie utomordentligt lyckade bilder visande:

1. Med järnväg mot Etna. 2. Den skräckslagna befolkningen flyr undan den frainvält-

rande lavaströmmen.  Lavaströmmen vältrar fram, likt en fruktansvärd eldorm slingrar den
sig ut över landet, sättande allt i brand. Ingenting kan hejda dess framfart. 4. För att elden
icke skall sprida sig utöver landet fälla befolkningen träden och skaffa dem undan. 5. En
krater under bildning. Vid fotograferandet hade kratern nått en höjd av 2,500 meter. Massor
av eld och sjudande lava. vältrar fram ur dess öppning. I

Etnas utbrott är en bild som visar oss att verkligheten överträffar fantasien.

STORSLÄGENv NYHET.
f J u n T H ,

Israels barns raddare.
Huvudpersoner:
JUDITH, änka efter judeern Manasse.
HOLOFERNES, assyriernas fältherre.
OSIAS, furste i Bethulia.
Stor sorg härskade i hela Israel, ty assyriernas fältherre Holofernes hotade med undergång.
Staden Bethulia syntes redan nåra att giva sig, utblottad på livsmedel och vatten. Då erbjöd sig
den sköna judinnan Judith att söka frälsa Israel. Hon låtsas söka skydd hos Holofernes, som dåras
av hennes skönhet. Efter ett gästabud utför hon sitt dåd och lyckas återvända till sina jublande
stamförvanter. Assyrierna gripas av skräck över sin fältherres död och fly. Israel är räddat.

1. I det belagt-ade Bethulia.
2. Judith i sorg över sitt folk.
 Osias rådslar om stadens öde.
4. .J uditlis offer.

KONSTFILM.

 

 

 

 

9. Den skönaste av alla.

10. Stunden är inne.

ll. Flykten ltill Bethulia.

12. Hell Judith Israels befrierska

5. Hennes farväl.

6. I assyriernas läger.
7. Inför l-Iolofernes.

S. Fältherrens gästabud.

 

:00" Från operans värld: k -..00.-
 TOREÅDORMÅRSCHEN 111 Op. "031111611". 
...u-"nunnun Solo och kör. Charmant sångbild. I "vi

 

Det nya Trollhättan.

Synnerligen intressant nyhetrur vår bildserie "Sverige runt".

l. Den nya kanalen nnderfullbordan. 4. Ett minne från de gamla fallen.
2. Världens största dammlucka. 5. I fager vinter-skrud. -
 Den väldiga fördelningsdammen m. m. 6. Nelsons sluss.

7.X1 Den stora kraftstationen.

soldat för sin kärleks skull.

Max Linder åter i farteiif Genomrolig humoresk.

Den förälskade Max håller på att göra sin kur för kaptenens dotter, då denne oförväntat
återvänder. Då han icke vet hur han skall reda sig ur ,denna tråkiga situation tar den unge man-
nen på sig ordonansens uniform och börjar att arbeta. Kaptenen skickar honom till kasärnen där
den unge rekryten gör tusen dumheter, retar sina överordnade och blir så inburad. Trött på mili-
tärlivet tar Max av sig uniformen och uppenbar-ar sig civil - allt blir förklarat, Kaptenen ursäktar
honom och det hela slutar i glädje och försoning.

Nytt program Måndagen den 2 Mai.
- Förstklaseig musik.

 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlors Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain