#2989: Biorama

.JQRAMA

PROGRAM. I .
Söndagen d. 8 Maj kl. Bao, 4.10 e. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

 

Eå

Porslinstillverkning i Japan.
Högst intressant.

l. Glacering. 2. Bränningiugnen. 3. Dekoreringsverkstaden. 4. För-
säljningsboden.

2- = Stackars Algot. =
KOmisk.

De bada föräldralösa.

Dramatisk, spännande bildserie.

. 1. Bortjagad. 2., Dåligt herrskap. 3. På vägen. fl. Man har funnit
barnen. 5. De tigga. 6. Den barmhärtige adelsmannen. 7. Overfallen. 8. Väl-
.) görenhet är ej förspilld. 9. Adopterade. De bliva lyckliga.

 

.Ii i f -

våra scemséa arleafer z" orö ocj 61200.

 

4. Nyaste nytt! I
Qéååespefaren Carlu Barcéfàzå

uppträder ocj sjunger enfresänq ur Doffarprinsessan. v

 

 

 

 

 

5. Livet i Baden-Baden sommartid.

Pittoreska scener från den fashionabla kur- och brunnsorten. Panorama över
staden. Blommornas fest i Baden-Baden. Vid Tennisplanen. På kapplöpningsba-
nan m. m. Kort sagt hur gäster och turister roa sig. I sanning en utmärkt fram-
stående originalbild.

6- T andläkarens hjälpsammebetjent.

Mycket rolig. i

P-.Eå

 

vI-"örstlclassig pianomusilc.

Billjettpriserna till dessa föreställningar äro pà alla platser: X
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.I

 

 

 

Helmand 1910, P. KUOHLEES Accidenstryehori

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain