#2988: Biorama

BIORAMA f

M" vid Köpmansgatan. W

[nktiehnlaget Svenska Biografteatern.]
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningor öv levande bilder
alla dagar kl. 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. o. m. den 5 t. o. rn. den 8 Maj.

 

 

 

, Misterskapstäilingarne i Falun 12-13 Februari.

Utmath lyckade bilder.
Bilden ger först en överblick över banan, vara synas flera av de taflande. Atskilliga

1- av de ledande idrottsmannen i Falun igenkännas tydligt. I snabb följd visas sedan en serie
bilder av mastarne Rich. Johansson, fröknarne Lindahl och Ström. Fröken1 Valb. Lindahl och
löjtn. Rosenius tävla i paråkning. De bada yngsta tävlande flickorna giva en extra uppvis-
ning i paråkning.

Mellan tävlingarna har fotografen lyckats Lii flykten" uppfånga några av de mera
bemarkta damer och herrar som bevistade tävlingar-ne.

Sist visas en del bilder från mästorskapstavlingarne i backakning. aMåistai-en" nzo
5 Pettersson är sar-skilt porträtterad.

Bilderna äro alltigenom synnerligen. tydliga och lyckade.

l nästa program kommer en ny serie Falubilder.

RS .JF
2. AkrObatef  lina. Förvånansvärda konstprov.

i f Hans moders" sång...

Episod från revolutionen i Italien år 1843.
Gripande drama.

3, Det ar år 1843, då revolutionsstormarne genombrusade det soliga ltalien.
Greve Zanetti i Bologna och hans dotter Marghareta, ha hängivit sig at frihetsrörelsen,
men räddas genom en officer. som fattat kärlek till dottern. Bai-rikaderna stormas. Sår-ad släpar
sig officer-en till sin alskades hem. Och medan stormklookan går och skotten dåna, spelar hon för

 

 

 

 

 

 

 

 

den särade den sång hans moder sjöng i forna dar . . . . hans dödssång . . . .

1. De revolutioner-as möte., 9. "Sjung min moders sang."

2. Guvernörens proklamation. I 10. Officerens upptäckt.

  väg till mössan. " ll. Kärlekens seger.

el. Ogonens språk. 12. Barrikaderna storm-as.

5. l grevens slott. 13. Revolutionens offer.

ti. Patrullen kommer. 14. En sista blick.

7. Flygelns hemlighet. 15. Hans moders sång, hans dödssång.
S. "En var skall arkebusoras, hos vilken ---

man finner lvapen l
Militar-guvernören.iL

 

 

våra scemleäa arfisfer zl ord ocj 51149.

4. Nyaste n ytt!
.9"Äciåespefarenk Carf Barcéfzhå

uppfràder ocj sjunger Enfresånq ur Doffarprzhsessan.

 

 

 

 

 

 

I I
Jakt på flygande hundar på Sumatra.
5 Kinematograii i färger av Pathé Freres.
. Vid första ögonkast gissar man på ett kinesiskt skuggspel på en tradgren, nedtyngd av

frukter. Ett bösskott tar en ur denna villfarelse: grenen får liv i det att alla ubladen" breda ut
sina vingar och flyga sin  Det ar flygande hundar, vilkas nyttiga uppgift är att utrota en stor
del av de fruktansvärda insekter vilka finnas i Orienten och speciellt i Indien. .

  Skämt i flera roliga omgångar.

Marius roar sig med att ski-amma sina medmänniskor genom att påklada en trabock en
6 tigerhud. Efter att ha satt i rörelse en större beväpnad skara går han oförskrackt med cigarretten
0 vårdslöst mellan läpparna, mot det förfärlig-a odjuret, vilket han djärvt oskadliggör och Marius blir
så. hjälten för dagen och bares bort i triumf.
Men då gör Medor det ändå. battre, han tar på sig tigerhuden och rusar genom staden
samt skrämmer alla på flykten, till och med hjälten Marius.

Förstklaeeig musik.

 I. Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre
Kupongböcker med rabatt. "

 

Halmstad 1910 P. Kuchle-rs Accidonstryekeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain