#2985: Biorama

BloRAMA

M" vid Köpmansgatan. W

v [Hktiebnlaget Svenska Biografteatern.) I
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biograjteater.

Förevisningar av levande bilder
. alla dagar kl. 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
OBSl Från och med i dag börja föreställningarna
" först kl. 7.10 e. m. -

- PROGRAM 1 V
fr. o. rn. den 25 t. o. m. den 27 April.

 

I En bild av rent vetenskapligt intressen
1. -Kinemutografering
av mikroskopiska hint.

lnträsseväckande experiment utförda å Pathé Fréres laboratorium
under ledning av Dzr Commendau i Paris.

l. Mikroskop som användes vid undersökningarna. 2. En frisk råtta skall
undersökas. i 3. Man avklipper svans-.spetsen för att få en droppe blod, som man placerar
mellan tvänne glasskivor under mikroskopet. 4. Vad man ser i blodet från en frisk
råtta. 5. Man inympar sömnsjuka på rättar] genom att under huden inspruta blod från
en sömnsjuk. 6. Tredje dagen efter inympningen: Man konstaterar i djurets blod tal-
rika trypanosomer, som röra sig tillsammans med de röda blodkulorna, vars elasticitet
1man lägger märke till. 7. Fjärde dagen efter inympningen: Pai-asiterna föl-ökas på ett
oroväckande sätt och förvärra på. en dag sjukdomen i. högsta grad. 8. Femte dagen
efter inympningen: Trypanosomernas antal ökas i sådan grad att råttan. dör. - Denna
förskräckliga sjukdom förorsakar av den centralafrikanska Tse-Tse-flugans stygn.

 

 

f Enastående kinematografbild. W

2-i Näää:Hk-JRC). :ange

En grekisk kärlekssaga.

Storslagen bildserie med motiv ur Schillers bekanta ballad om
"Hero och Leander."

Huvudpersonen
- Hem, prästinna i Afrodites tempel i Sestos vid Hellesponten.
Leander, segrare vid olympiska spelen.
Arkonten (härskar-en) i Athen.

Leander har vunnit Heros kärlek, men arkonten, som tillbakavisats av Hero, hamnas gen-
om att uppdaga deras hemlighet. Leander blir landsförvisad, och Hero dömes att vakta fyrelden,
vid Hellospontens kust. Vägledd av Hel-os fackla simmade Leander varje natt över sundet till sin
älskade. :En natt överraskar arkonten henne och kastar facklan i havet. Utan vag-ledning vrakes
Leander mot klipporna och krossas. I förtvivlan störtar  Hero i havet. -

 

l

1. I Afrodites tempel. 7. Arkontens förraderi.

2. Arkonten tillbakavisas.  Leander landsförvisas.

3. Den heliga elden. 9, .Hero dömmes.

4. Leander som vinnare vid olympiska spelen. 10. Over havet mot lockande kust.
5. Hero utdelar seger-kransen. 11. Facklan i havet.

6. Leander i tempellunden. 12. Stor-mens offer.

III-IIIIIIWIIIII-IIIIIII-IIIIIIIIII.III-III...-III-IIIIIIIIIIIIII
Levande och sjungande bild på svenska:

3- ROSA GRUNBERG

uppträder och sjungeri Dollarprinsessan.

STOCKHOLM. -.

4,. Briljanta situationsbilder från "den sköna. synderskan" i sommarskrud.
r Från egen atelier.

5. . En olörglömmelig åktur eller Modistens skämt.

Tokroligt skämtnummer. .

 

Nytt program Torsdagenden 28 April.

Förstklassig musik.

 Äldre: 1:a Plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre,
. - Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchiors Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain