#2984: Biorama

BloRArlA I

-E Köpmansgatan. E-
PROGRAM.

Söndagen d. 24 April kl. 3.10, 4.", e. m.

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

 

 

 

b Eng: i: Jr :: , 1! HE]
.. o
Bilder fran Iåretagne.
1- Bretagne är en av Frankrikes provinser, vars kust sköljes av At-

lantiska Oceanens vågor. Det är ett av de få länder, i vilka invånarna
:E tiderna igenom bevarat sina seder och bruk och ännu hålla fast vid sin h:
hemort. Så skänker denna bild en djup inblick i levnadsvanorna hos
detta härdade folk, vars förnämsta huvudnäring är fiske på det vida havet.

l. Gatubild iBrest. 2. En kreatursmarknad. 3. Fiskarenas
affärd. 4. Vid fångsten. 5. Havstång uppsamlas för torkning. 6.
Tvätterskor i arbete. 7. Spetsvirkerskor. 8. Kustbild med strandin-
l skärningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[EL :I i; J; u JLEII
2. En väl avlönad anställning.
Komisk.

 

  
   

Senasatlonellt. Spännande.

HASARDSPELAREN.

.En guldgrävares äventyr i Klondyke.

    
 

l. Guldgrävarens hem. 2. På jakt efter guldet. 3. Fåfängtv
sökande. 4. Förtvivlad, vandrande i bergen påträffar han en sårad kam-
rat. 5. Hjälpsamhet. 6. För att visa sin tacksamhet beskriver den så-
rade var guldminan är belägen. 7. Guld! Guld! 8. Han säljer sin guld-

i gruva. 9. Förmögen. 10. Spelhålan. Han sätter ut de erhållnapengar-
na på spel. ll. Otur. 12. Sista öret bortspelat. 13. Bragti förtvivlan
ämnar han begå självmord. 14. Räddaren.

  
   
 
 

 
 
 

  
  

 

 

 

BIOFOII. 1 NYTT.
åEEEEn FLIG, FLAG. Elg-:LJ

Musikaliska clowner.

5, Hioftar i frihet. Vackra naturseenerier.
6. Den motspänstiga paraplyn.

Mycket rolig.

Förstklassig pianomusik.

Billjettprisema till dessa föreställningar äro på alla platsen
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.

 

 

nam mio, r. Kuoäim- mess-namnen

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain