#2982: Biorama

1.

BloRAMA

[nktieholaget Svenska BiografteaternJ
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningar av levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. 0. m. den 18 t. o. rn. den 20 April. w

Svenska bilder:

åktur efter alg till Älvkarleby vattenfall.

Vacker och intressant naturbild.

En

 

 

 

 

 

 

I. :: ::---- :: I :: I-
ll -- 
Il I.
v -I I annu-Inu-Illullluulvo
.--- l- de- ll --=- I.

 

 

TEÅTERFILNI. TEÅTERFILIVI.
De föräldralösa.

Efter Ennery och Cormons berömda romant-I

Spelat av de framstående parisiska skådespelarkrafterna froknarnejI Wosny och Busy
Tikary, fru Daljvjzäze Renof sanit herrar Dagars-sne, Dorioaf och Usza.

Innehåll: Tvingad av sin fader övergiver Diane de Vaudrey sin blinda dotter och gifter
sig med greve de Linieres. Dottern upptages av ett fattigt folk, och uppväxer med deras dotter
Henriette. Föräldralösa vid sexton år bege de sig till Paris. Henriette blir bortrövad. men räddad
av Roger de Vaudrey, och den blinda kommer till en gumma Frochard, som Skickar henne att tigga.
Genom gummans ene son räddas "aven hon, och Roger de Vaudrey, som fattat kärlek till Henriette,
för dem till grevinnan Linieres, som nu återfinner sitt älskade barn. Den ädelrnodige grevcn förenar
mor och dotter och giver Henriette åt sin lycklige nevö Roger de Vaudrey.

Denna dramatiselrade, gripande roman ar ett vertdigt
masterstyeke i sin genre.

" :k

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vid främmande port. 7. En moders bikt. 11. Systrarna. återfinna var-
2. Som andras barn. 8. Den blindas lott. andra.

 I Paris. 9. Moderns allmosa. 12. Krymplingen som hjälte.
el. Ensamma i världen. 10. Adlingen igenkänner 13. I moderns famn.

5. Boi-trövad. henne. 14. Rogers belöning.

6, Adlingen som försvarare. I 15. Ett lyckligt hem.

Il" ll .I --- ll".
:III...II-III.".III-...IIIIIIIII-ll .I v III-U...IIIII)-O-
.ål .ll--I Il: QIIIIIIIII-I-IIIIIIIIIIIle:

Y.Ill-.IIIIIII-.I-I....III-III.. -II-f IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III.

Från Scenens värld i sånär och bild: .
i:  ä

Iur Greven av Luxemburg.

Framstälch av Lisa Weise och Julius Sachs.

?agoben i Hangman. B A

en
(Österländsk lokalmålning i färger av Pathé Freres).

M

en

Rangoons norra kantoneringskvarter omsluta den ryktbara "Stora Pag-öden", E E

M som enligt sägnen uppfördes är 585 före vår tidsräkning och som i lözde århundradet M

W restaurerades av Alompra. Den är halgad åt den mäktige guden Dag-on. Inne i temp- W
len anropa birrnanska kvinnor, som i sina händer hålla en symbolisk blomma, helge-

M domens avgudabilder. M

Frun som gjorde en ogynsam kur.
Mycket rolig.

Nytt program Torsdagen den 21 April.l
Förstklaesig musik.

 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
i I Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910 P. Kuchlars Acoiden-stryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain