#2981: Biorama

f BIORAMA  

[nktieholuget Svenska Biografteatern.)
I alla hänseenden- bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningor av levande bilder
alla dagar kl. 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. o. m. den 2 Åt. o. m. den 4 Maj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"1
O I
Ur sllkesmaskens liv.
Utmärkt intressant serie.
1. Äggens utveckling. " 5. Kokongerna isoleras.
2. Mullbärsträden skattas. 6. Från puppa till fjäril.
3. Mat åt larverna. 7. Fjärilshonorna inneslutas i
4. De spinna in sig i des. k. nceller för äggläggning.
kokongerna, varav silketer- 8. Aggen undersökas mikros-
hålles. kopiskt för försäljning.
J

 

 

 

 

En PYGIVXALiON. [EPI-r-

Mytologisk konstfilm i färger.

Pygmalion, den ryktbare bildhuggaren från Cypern, har avsvurit sig alla
livets fröjder för att helt ägna sig låt sin konst. Venus, kärlekens gudinna, låter
honom då förälska sig i en av honom skapad härlig staty, Galathea. Bevekt av hans
sorg skänker gudinnan dock till slut statyn livets gnista och återger därmed Pyg-
malion ät hans konst.

Pygmalions roll utföres av den berömde skådespelaren Albert Lambert vid
Comedie Frangaise.

l. l förgården till Venustemplet.
visar Antheas kärlek.
Venus.

2. l Pygmalions atelier. 3. Pygmalion av-
4. Venus straffar. 5. I kärlek till Galathea. 6. Offret till
7. Gudinnans uppenbarelse. 8. Livets gnista.

DB UUUUUUUDDIIIIIIIIDUUDUUDDIIIIIIIIUUUDUUUDIII-IIIIUUUUUUDDU DU
.IIIIIIlDUDDDUBUIIIIIIIIUUUUDUDBIIIIII-IGBUUDUUDIIIIBIII

Levande och sjungande bild:
V serien. "

"Greuen av Euxemlmrg!I

sådan operetten framställts å Neues Operetten-Theater
X i Berlin.

lLIRI, i LIRI, LARP.
Solist: Fritz Werner.

äfzå.IIIIIIIUUUUUUUUIIIIIII-UDUDUUUDIII-IIIIUDDDUUUDIIIIIIII
UU UUUUDUUDUIIIIIIIIDDUDDDDUII-IIII.DUDUUUDUIII-IIIIUEUDUDDUD U

Ett bröllop i iilgien
Synnerligen intressant värklighetsbild.
Bröllopet firas.

7. 1
I 8. Svärddans och bruddansen.
I 9. Den stora festdansen. v

 

cinnmcimmcmllllllllmnmnnmmnm 1:1
...lill-UUUBUUUUIIIIIIII
llllllllmmnmmcimmllqlllll
5050505131...lin-mmcicitiijrjmm D

UBzU

En beduinstad i södra Algier.
i Två älskande.
Frieriet.
Fadern antager en- rik medtävlare.
Bruden smyckas. I

 

10. Bruden flyr med sin älskade.
ll. Förföljda och upptäckta.
12. Beduinerna straffa.

5359199350."

Giftermålskontraktet underskrives.

En olycksdag.

wni-åqilig skämtbim.

Nytt program Torsdagen den 5 Mai.

Förstklassig musik.l
Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 Öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre
Kupongböcker med rabatt.

ENTRE;

 

Halmstad 1910 P.. Kuchlers Acoidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain