#2979: Biorama

BIORAMA

M" vid Köpmansgatan.
[uktieholaget Svenska Biografteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatqr.

Förevisningdr av levande .bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr, o. m. den 11 t. o. m. den 15 April.

Svenska bilder:

P1. En Östgöta-natur. så

Snapshots från Östergötland.

 

Konstfilm. .Konstfilm I
GREVER av DERWIE.

Historiskt drama från skräckväldeis dagar i Frankrike.

t

i

i

Spännande.
Dramats huvudroller utföras av de framstående skådespelarna:l

Herr Cour vid Vaudeville-teatern.
Herr Volbert vid Olympia-teatern. I
Fröken Fanny Aubel vid Capueine-teatern.

Greven av Nerval blir på angivelse av Bainhaud, ordförande i valfärdsutskottet,
vilket avvisats av grevens gemål, dömd till för-visning till Cayenne. Enligt hemlig order
till fartygets kapten, Roger, blir greven arkebuserad på resans åttonde dag. Kaptenen
och grevinnan ställa sedan Rambaud till räkenskap.

N
fas-www

 

 

 

 

 

 

 

1. Rojalisterna samlas i grevens av 10. Rambauds dubbelorder.
Nervals palats. 11. De dömdes avresa.
2. Rambaud avslöjar sig. 12. På vag till Cayenne. .
3. Ett farligt papper. 13. Kapten Rogers vänskap.
4. Valfardsutskottet sammanträder. 14. På åttonde dagen.
5. Rambauds hämnd. 15. Ett hemskt budskap.
, (i. Greven arresteras. 16. Stnnden är kommen.
7. I lejonets kula. 17. Uslingarl
. S. ATlr gemål skall dö på schavotten." 18. Sex månader senare.
5.). Domen ändras. 19. På räkenskapens dag.
20. Han var sitt straff vard. :
I
III-I: I! III III-IIIIIIIIII III- .ll-.l
Il I.. III-IIII-Il-I- III. II-

 

 

 

Våra scenislca artister i sång och bild:

3. [än Oscar Bergström BE- .
l SITT GLANSNUMMER

"776234 jag var prins afav FZrÄàåien" ur op. "Örpjeus".
Från egen atelier.

      
 
    

r-.-
SARDINFISKE.

Fiskarbätarna segla ut på fångst. Vi se dem manövrera ute på öppen sjö, ävenså

4 få vi närvara, då de vända åter till land. Fångsten blir mycket stor. Fiskar-ena stiga. iland,
n draga upp båtarna på det torra och rengöra näten. Så, visas, huru sardinerna packas ner i
loleckaslmrV och dessa i sin ordning i tralådor för att spridas ut i hela världen. Undersköna

, och konstnärligt värkande scener över fisket och. det särskilt på. grund av de överraskande
ljuseffekter, som sjömotiven åstadkomma.

 

En Ärzlesé Öefàyenjef.
5. Womeäz" av Zlgo Tafena.

. Spelad av skådespelerskorna Mariani och Michelietti samt skådespelarne
Doddmi, Spano och Pezzaglia, samtliga vid Theatre Argentina i Rom.

Munter handling och briljant spel.

Nytt program Torsdagen den 14 April.

Förstklassig musik.

R I Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 örey
Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlars Accidenstryckferi.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain