#2978: Biorama

1.

- en trevlig man.

i BloRAriA

Q: Köpmansgatan.
PROGRAM. .

Söndagen d. 10 April kl. 3.:0, 4.10 e. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

Giftermål i Yttersta Östern.

Intressant bildserie visande den gula rasens seder och bruk.

Utställning av gåvor framför brudens hus. "- Bröllopet- Gåvorna bortföras.
-- Bröllopsmusikanter.

De små modisternas skämt.

Mycket komisk.

Annons: ))En ung flicka, 19 år, 200,000 kr i hemgift, önskar gifta sig med
Svar till E. J. Rue Bredaw.

Naturligtvis svara en hel massa gamla ungkarlar på denna annons, gubbar,
flintskalliga men med brinnande hjärtan slitas mellan hopp och förtvivlan.

Vid mötesplatsen infinna sig fyra glada flickor, som ej tänka på annat än skämt.

Men till slut få de stort besvär med att komma från sina giktbrutna beund-
rare, och den jakt, som nu börjar, låter oss se ett stycke av det alltid oroliga och
glänsande Paris. Till slut få våra små modister tag i en spruta och lyckas med en
ordentlig dusch avkyla sina bedagade beundrares hetta.

greven av 7170nfe erzsfo.

Efter erxanåer Dumas.
Mäktzgt, -storslaget skådespel i 4 akter och 13 scener.
skådespelare i Rom.

l. Mercedes tillbakavisar Fernans kärleksbetygelser och sammanträffar med
sin älskade Edmund Dantes. 2. Fernand och den avundsjuke Danglers planlägga
hämnd. 3. Det anonyma brevet. vBorgmästaren underrättas härmed att Edmund
Dantes, löjtnant på skeppet Pharao, berövat Murat ett brev till bonapartiska komitén.
Skuldbeviset skall man qvid häktandet finna hos honom.) 4 Edmund Dantes häktan-
de. 5. Edmund Dantes föres till fästningen lf. 6. 7 år senare. Abbén Faria sam-
manträffar med Edmund Dantes. 7. Den döende abbén uppenbarar stället på ön
Monte Christo, där den förborgade skatten finns. 8. Dantes lägger sig i stället for
Farias lik i säcken. 9. Dantes räddar sig genom simning. lO.sSkatten. ll. Under
namn av wGreve av Monte Christo) uppenbarar sig Dantes för sin Mercedes och sina
förrädare. 12. Dantes giver sig tillkänna. t13. Kärleken till Haydée förmår Dantes
att glömma det förgångna. ,

Inspelad (w framstående

Biofon.

SPISKROKSVALSEN

åansaå av glidäespefare Herr (Uicfor Sonnanåer
ocj Ifra Sfassa wajzfqren :1129 göåra Teafern zI Sfockjofm.

DRÅPLIG BILD.

-f-- lnspelad å egen atelier.

Nytt!

En månskenstur på Nilen.
Vackra naturscenerier. i

Kaninens dragningskraft. -
Mycket rolig.

.Förstklassig pianomusik.

Billjettprisema till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxnaI 25 Öre, för barn 10 Öre.

 

 

 

Halmstad lill-(IBF. KUCHLEBS Accidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain