#2977: Empire-Teatern

f PROGRAM

från Fredagen den 21 Januari- tillsvidaref

i I

a
.az-31 1 -. .i :Afa-1 r."- . 111,; "min f- r-:åifl f"
, .; v -=  ff:- - i ,. , , 9::
V v- "mk-1 v "1 Gav-L" .. V1P "1 FranV -.f V V 1:. V: b

eller De två sjömännen
.Drama.

Den. förtrollade kofferten

 

      

 

Komisk.

Hmmm

En mycket besökt loadort i nordvästra4 England

       

En Onstnärs käleksliistoria,
Spännande drama. -

Skiltvakteh

Kemisk,

 

 

 

 

1:sta plats Vuxna 50 öre. 2dra plats Vuxna 35 öre. 3zdje plats Vuxna 25 öre

Biljettpriser: H 9 3.5 ,, Bm 25 ,, ,, ,, Bm 15 ,,

j, 9,

I oas. sfaaåig iiö:festanmnge

Obs", Biàgrafelz hälles öppen Ål. åts-10,30 e. nå. Sön- 0615 helgdagar kl.. 3-15 OCZ? 6.."1030 6- m-

 

l I Victor Ahlbergs Accidemstryekeri, Halmstad. 1910.,

Information

Title:
Empire-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain