#2968: Grand Kinematograf Fenix

GrandKieratonraf Fenix-1 f

 W Program-

j-A

. Skidlöpning. f 1 .. -
1  En förpostfäktning mellan Japaner och Ryssar vid Lianyang.v I
I V a) Spejare utsändas. - , l n  ,
1 b) Japanernas bakhåll; gömda-gi gräset nedskjuta de en
1 stor del af ryssarna. " j I 1
c)V n De "ölverlefvandes återkomst. 1
. d) Lägret intages; -
3,. I Ett eirkusdrama. . . - I f q
4. En fatal belägenhet. (Mycket komisk).

i - V8 minuters paus;

- 5. F ust i underjorden.

l . wFärden till underjorden. q

 Meflstoleles1 boningar. i v t n Ö
Afgrundsgudinnornas balett. en Å

"Underjordens gudinnur. Hydran med vcle 7 hufvudena.

q Demonerna. Kraltmätning mellan eld oel] vatten.

ei l afgrunden. f .f X i "

,. Mefistofeles triumf.  Apotheose.

6. I Fiektjufvens "infånganda

:151.9 älg,

H:

1 Ä8 minuters paus.

Ett flernvägsdrama.

l galen tunna. i 1
ÅNär gardisten skulle varanbarnpiga;
.. Extra nummer. f I I 7- 1
Fönsterputsarne. (Kemisk).

Eventuella X ännnngnn l fnnnnnnunn. j ,, 1 I J I w
 q GrandKlinematografx Fenix.

n-nn-l

ALBBRT LINDELAD 44 ctta BOKTR., HALMsTaD. f

Information

Title:
Grand Kinematograf Fenix
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain