#2964: Biograf-Teatern Olympia

I IL". Ulf-ut At die;

Må; Föreställningar: j Biljettpriser:

"X Hvarje timme från kl. 6 e. m. Äldre 35 och 25 öre,
, N söndagar kr. 1-5 ochö-i 1.  Barn 20 och 10 öre.
Söndagar efter kl. 6 samma pris för

barn som för äldre.

 

tå

in i i umuullmullllmunluluumlllnnmumnnmmllumllunlmlm lummllllmlmmll i lin J
..-

SÖre  Söre

Vill pianot lVlusikdirektör Emil Arnhem.

 

I I IIIIIIIIIIIIII I I IIIIIIIIIIIIII I II I IIIIIIIIIIIIII I III-II I I
4, I IIII II I II
7A 9 (74 :7A .0.7 l Oy :70 :7.0 ...WW-Q. :70 W: .é-Wléb ac 74 ÖQIYA.

I
I
UI.

 

 lln snnlln lràn lllslällnlngssnlln 
ngRUssELn

,-
é".
IIEl
l
I

II I I I
m I.. 7.0 74 4" I; :70 (74 4 o (70 74: 4 9 70 :70 4,
IM QIIImlII-illllllo M QIIIs-IIIIIIIIIII4  OIIIuInsIIIIIIi. M QIIIIIIIIIIIIIIo

snoasFEEnlE.

Mythologiskt melodrama i nio praktfulla afd. anordnadt af Louis
Feuiellade. Konstfilm af Leon Gaumont.

 

 

 

 

 

så à

 

 

 

 

1. Morgongryningen. 6. Vesper.

2. Morgonrodnaden. 7. Skymningen.
3. Morgonen. 8. Åftonen.

4. Dagen gryr. 9. Natten.

5. Middag.

Denna bildserie af verkligt bedårande skönhet och poetisk charme, är det
en njutning att se, den gör med rätta skäl för benämningen vkonstfilm)w och
verkar endast genom sin skönhet, ej genom några rafflande effekter.

mEBSEXÖBSQ-

 

 

 

 

 

fee

 

Ett konstverk som en hvar bör se.

wtgäj) w

 

 

 

 

 

 

ågåäågmgågåàgåw?  Gqfågågåàgmgågås
å .
fa s s Den högtidliga processionen då s s

Biömstierne liiörnsons lik
fördes genom Köpenhamn.

så?me

 

 

 

 

 

 

 

av åäö

 

 

 

 

 

 

 

 

mmmääåöv Göfåääåmmmåä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lgåwlåälwleäwlå

M Utmärkt dramatisk nyhet! 

"inom ANs ?
nAnLenssAaA

Gripande handling ur en ung flickas lit.

 

 

 

 

 

 

Q

 

lgåäàä gälg

l den stora skogen vaktar den lilla herdinnan sin faders getter. Dröm-
mande blickar hon hän åt fjärran. Hennes hjärta är fylldt af fantastiska
framtidsvyer. - Fort måste hon bort från detta eviga enahanda, att dagligen
endast gå och valla getter. - Så sitter hon försjunken i sina drömmar, då
plötsligt någon kommer och klappar henne på axeln. Det är grannens son
Hans, som länge kastat kärliga blickar på den vackra herdinnan. Han för-
klarar sin kärlek, men högmodigt blir han afvisad, han måste ju Iockså först
fullgöra sin militärtjänst, innan han kan tänka på giftermål. Men Hedvig,
så heter herdinnan, har högre framtidsplaner. Ä- Hon vill till storstaden för
att söka sin lycka. Ä- Så försjunker hon åter i sina drömmerier. -

Plötsligt uppenbarar en elegant herreman sig för henne. Förskräckt
och mållös stirrar Hedvig på honom. Ett samtal kommer dock så småning-
om i gång, och den fine herrn från storstaden har många förslag att göra
den lilla herdinnan. Om hon ville följa honom, skulle hon få de finaste
kläder, bo i det elegantaste huset, få vara med om allehanda nöjen o. s. v.
ja så väl förstår denne herre att lägga sina ord, att Hedvig genast utan
betänkande beslutar att följa honom. Hon skrifver enliten biljett till sina
föräldrar, och så skyndar hon för att möta sin lycka. - Några veckor hafva
gått och redan har Hedvig hunnit tröttnat på storstadslifvet. En dag möter
hon på en af sina promenader Hans. - Han känner med förvåning och
smärta igen Hedvig i den eleganta damen. - Dock Hedvigs längtan till
hemmet växer dag för dag-och ändtligen lyckas hon öfvertala sin förnäme
älskare att följa sig dit. Fadern, som redan genom Hans fått reda på
Hedvigs öde, gripes af en häftig vrede då han får se sin dotters förförare.
f Hastigt rycker han till sig sin bössa och riktar ett skott mot den fine
stadsherrn, som förskräckt tar till flykten. - Skottet skulle emellertid i stället
träffa den gamla modern, som skyddande ställt sig vid sin dotters sida. Den

irskjutnafrnoderrp.förens genast hem och-mmr,.att.-.ly.ckligt.noghhennessåi; M..
icke är af farlig beskaffenhet. Hon kryar också snart till sig under sin
dotters ömma och omsorgsfulla vård.

Någon tid förgår. En afton får man se Hedvig och Hans arm iarm
promenera genom byn. F De gamla glädjas åt de ungas kärlek, och snart
skall bröllopet stånda.

milmenwmqåmeåjnm

ow:::::::::::::::::::::::::Iae=ee ::::::::::::lee:een::::::::::::::::::::::::

M" Enastående tricfilm! 

 

gälla?

 

 

 

Mål

 

 

lällweälééwälwålf

å
få

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.O

   

:HERRE-1:3::Hill-33:55.:Hh .

Kyparens dröm.

En genomlustig historia.

IIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIII..

Kyparen Fritz har anställning på ett litet café. M En dag har han ätit

l ovanligt mycket till middag, och då han tar sin vanliga middagslur inställer sig
en lustig dröm. I b
Han tycker sig blifva allt tjockare och tjockare, tills han slutligen är en enda
oformlig massa. Då framkomma allehanda anskrämliga figurer. Så förvandlas
dessa till dansande flaskor och glas i alla möjliga former, hvilka gifva honom en
liten knäpp i förbifarten. Hans ben hafva blifvit förfärande långa. Till sist kän-
ner han en väldig störtflod vin komma öfver sig. Han vaknar nu upp

och blir varse huru gästerna i caféet spruta på honom med en sifon.

IE:EEIII-IIIIIIIIII-IIIIIII

I
.I

 

 

o
I:
I.
I.
.-
.I
I.
I.
.-

:IHHEHIIIEB 12:11:  "" Iää.""""""!!1=::f

va

(Rätt till ändring af programmet förbehålles.)

 

 

 

 

Gefle lQIO. C. G. Em. Bloms A.-B1,Tr.

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain