#2962: Biograf-Teatern Olympia

f  X" w? ä

W." M- , v ,  E". i

-73111015le:Simuna-H"fal mmm-.nu mami!usa-33111..:Inp-rfgrlefg-f-:zvilan;11mm".-a1,1..1:1-ivf-:le-=.J"  JN.,le "

h

i Forestallnmgar: Biljettprlser: W
N Hvarje timme från kl. 7 e. m.

Äldre 35 och 25 öre,
f söndagar kl. 1-5 och ewn. Barn 20 Och 10. öre- f

Söndagar efter kl. 6 samma pris för
barn som för äldre.

 

 

 

 

 

T

5 öre  5 öre

En rundtur genom

Paris parker och ,

 

 

 

 

 

promenader.

Det välkända skååeåpelef

1- alpinsfånåelsen

I åfler .Eee olsioys världaöeäania roman.

 

 

 

Timmerflbttning på

Isar i Bayern.

 

Jriäelshjällen.
gflersl spännande ömma från ålalienslia

JriEelsEI-:yei

 

 

 

 

 

i Lyckan kommer
I medan man sofver.

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain