#2957: Central-Teatern

Central-Teatern

(Stadens förnämsta Biografteater)

    
   
  

 
 
 
 
 
 

 

 

ft- hö

  
  
 

 

Förstklassiga
Bingralitireställningar:

Hvarje timme från kl. 6w10 e. m.
Söndagar kl. 4-5 och 6-11 e. m.

[i
i 

, i i, tik) :9: xt 

e
3
s .f

(
sz:-

 

a

Wmmmmmsa .-
Ni
i
i
i
ä.
i
e of .
mwmmmå

Biljettpriser:
lzsta plats 35 öre, Barn 20 öre
Ofriga platser 25 öreI Barn 10 öre

 

 

 

 

från den 18à25 Febr.

Pris 5 öre.
[Rätt till ändring af programmet förbehålles.) r

Musiken utföres af Musikdirektär Emil Arnhem.

 

lmposant verklighetsbild.

Norska fjordar.

Säregna naturscenerier och studiebilder från en resa med turistångare till
Hammarfest.

Brilianta fotografier i olika färgtoningar.

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
&

N

.Q-IIIIIIIIIIIIIQQlll-IIIII-IIQQIllIIIII.III-qQ-III.IIIIll-lgglIIIIIIIIIIIgälllllllllllll...

 

 

 

 

Q.I:IIIIIIIIIIlll-IIIIIIIIIIII IIII I.

..- ...IlI-.z -= ...I I.

I
.O

Teaterfilm! Konstfilm!

liärtigimuan de Berer
arréslering.

Spännande historisk episod från år 1832.

 

 

III-III...IIååIII-IlIllllläålIIIIIIIIIIII-Q.

Hufvudrollerna i dramat, utförda af:
Herr Levesques, Herr Dax och Velly Cormon.

Stycket icensatt med stor skicklighet. visar oss några spännande bilder
ur Härtiginnan de Berrys lif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca?

GQ?

I

I

I

I

I

I

1) l Italien januari 1832 ffl Ven- 9) En belöning af 500,000 franc f..
déernas sändebud. erbjudes den som lämnar upp- gg

2) På uppmaning af de upproriska lysning om Härtiginnans till- i i

i beslutar Härtiginnan sig för flyktsort. I g
E att sätta sig i spetsen för trup- 10) Deutz förråder Härtiginnan och i
: perna. utlämnar henne till regeringen. I g
E 3) Resningen undertryckes. Upp- 11) Deutz hos ministern. =
AD. . . CZO
4: roret misslyckat. 12) Arrestermgen. 74.
E 4) Härtiginnan flyr förklädd till 13) En demonisk plan. E
g Nantes. 14) Hon skall rökas ut. g
i 5) Hon finner tfn-säker iillflylltsnrt .ivljlnpljägtigiJ-tnan häktas och föres E
: hos Fröknarna Guignes. till slottet de Blåye. :
i: 6) Efter åtta månader Mförrädaren. 16) Deutz belöning. gå
g 7) Ett säkert gömställ. 17) Judaspänningen. g
E 8) Det hemliga rummet. l
i :
E Spännande bilder från revolutionens dagar. E
a a
II I
I

.I

O
vf; I

 

:Il-...II-.IIIIII-IIIIl-IIIIIIIIIIIIII .... .I I--- u
I.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll I... .Il

 

...III-lllllllllågIII.III-lllIqqIII-IlIIIIIIäå-IIIEIIIIIIIågIII-IIIIIIIIgglll-IIIIII.låg-...IllllllI-I..

  

...IIIIIIIIII-.Ibbllllllllllllbbllll-IIIIIIIIgg-llllllllllllåg.III-lllIIIIgbI-IIIIIIIIIII...

3.
763, IWWRWSW 9889888889å8
en

  
 

 

 

1

 

 

  

 

Våra sceniska artister i sång och bild

  

 

4:de serien .j

OPERETTDI VAN

ROSA GRUNBERG,

klädd som fiskarflicka, sjunger
"Flslrarvalsen" från Bohuslän.
l,I(om. jiskarpiltar . . .V

 

 

Lvlmärlfl killen!ulogrullgrummelon-nummer som vunnit stor
slutres- i Stockholm.

 

 

mmmåm

 

 

 

ä
memmmsseesl

i;

mäåmäämmw mgmm

  

 

 

 

 

 

 

 
 


Gästuppträdande!

  

 

 

 

 

  

  

alla -Il

ää

 
 

w"I

  

s..r

Humoristiske

:åååå: Q
All; 4

 
  
 

M Trollkonstnären H

  

"I
à

   

 Jeo Barthell 

 
 

(Intressanta och roande trics).

 
 

 
  
 

52

BARNET ,

Storslaget. Dramatiskt skådespel. Gripande.

 
 

  

Hufvurollerna utföras af:

  
    
 

Mr Larousse....  . .. Vid Antonieteatern i Paris.
Mzme Villa  . .. Vid Dramatiqueteatern i
lele Fre . . . . . . . , . . . . . . . . .. . Vid Renaissanceteatern 1)

 
 

Scenindelning:

 
  
   
   
 

 

 

 

 

 
 

1. Balen. 0. Skilsmässan. 11. Oväntad återkomst.
2. En öfverraskning. 7. Mor och (lotter. 12. Barnets kamp.

3. Frestande bref. 8. Lisbeth far träffa sin fader. 13. Den gemensamma
4. Bekräftade misstankar. 9. Lisbeths list. kärleken.

5. En sårad kvina. 10. När tiden flyr fort. 14. Tresomhörasamman.

   
 
 

 
  

Ovanligt vackert och tankeväckande drama.

a t)

 

 

 
  

w. Pojkar och Ilm.

Muntert skämt!

 

 

  

Hvarje vecka nytt program.

fm en

Uteslutande nyheter.

Gefle 1910. C. G. Em. Bloms Tr. A.-B.

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain