#2948: Central-Teatern

ff I

  nnmn-nndnn

Måndagen den 21 februari kl. 5 e. m.

gifves en

Extra föreställning för
Barn ooh Skolungdom

med ett för barn och ungdom särskildt afpassadt program.

Dessutom kommer den rolige trollkarlen JEO
BARTHELL att uppträda med sina mäst skämtsamma
nummer.

Se programmet här nedan!

klo DE JANERIO.

En liten -trolleripretcsser.

3"Bilder från Antwerpens Zoologiskal
trädgård.

:gåseeesmaååéàåeegmeeeså

Den rolige trollkarlen

Jseo Ba rthelL

Den vandrande flaskan.

Hur en liten trollkarl från Gefle kan åstadkomma troll-
kakor.

Den outtömliga hatten.

Mammas förtrollade garnnystan.

Den japanska kanonkulan. I

eeesseeesmseeesseees
Sköldpaddsfångst.

6. Den store Indianhöfdingen.

Från indianernas strider med vesterns nybyggare.

l Apelsinkärran

eller hvad två små skälmar kan hitta på.

:lä-9-7 EQ."

SWSEW

5.

5.

Föreställningen börjar precis kl. 5 e. m. och är entrén
för barn endast 10 öre. Äldre 25 öre.

Köp biljetter i god nd!
l l

 

 

C. G. Em. Bloms Tr. AnB,

9-

 

 

JJ1

Information

Title:
Central-Teatern
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain