#2947: Stora Biografen

Ä Stora :grafen

Fn. n. n. dnedngen den 30 Man den ndgnd ddldnnde ddnu den ed leende nn nd engagera I llu ene nnnnldnnede llldddnisd

szmgl. Jieffonslnären 20:11Q

.I från Sveateatern i Stockholm.

  

1. V
4 fd
.J I
I. i
1. v I
. vfhf I
.0.1. of".
 fit,
...(.W v-
Ulf. H".
w w d-
Htf . .v
i. .det
. Ä-
Nf-
,.
.H dig!! M
34.1.
I f 
e en
nb m-
v
fa.
e
"i-

The Great-atrakdon

Den försvinnande fägelburen. I

The Six togs Triok

dä puhliken fär en inhliek i llerr

 

 

 

 

 

  
 
  
     
  

 

Herr H.stär midt hland puhliken ooh

 

Hofzinsers fenomenala finner-
färdighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

utför detta häpnadsväckande tries.

dt,
e

i

d
k ,
i
t
n

N i
N, x
I I""lllllflfllllxllflf,,,,,y4xllf
i "i llll
e l
g dllll

i
n
N.
d

d
I,

 

 

 

h

"Indiska ooh Egyptiska under. i  Andet eller klekan fran Bonnevile.
En underbar mysdiiikation. -i i 088.! UriginaI-irios.

ludiskt fakiruummer. i llvarje föreställning] 20 min. i undrens och mysteriens värld.

 

 

 

 

 

 

  
  
    
 
 
 
  

Max llofzinser har uppträdt ä Kontineu-

  
 
 

Bionrafpronrammet som är 2,800 fot lännt
infhestär uteslutande af bästa vdiehf se- i 
naste filmsnyheter oeh kan ett
hesiik verkligen rekommenderas
till en var som vill njuta
af en omväxlande, roande
ooh nedinen afton-
underhållning.

QSZ?

tens förnämsta nojesetahlisement med
prestationer som inneu annan troll-
konstnär i världen kan uppvisa.

  
 

  

  
  
 

  
 
 

Föreställninmstider ooh
meriser de
denna

QS?

Information

Title:
Stora Biografen
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain