#2946: Biograf-Teatern i ridhuset

- Besök ...-

"revisningarna i

   
 
 

   

 
   

Måndag kl. 8 e. m.

med omväxlande, roligi och ntressant program.

   
  

 

 

Bilderna framställas
nu Sa, att någon darr=
ning eller några
ryckningar ej

God Musik.

förekomma.

 

få. Rnlhusel är väl uppvärmt".

Lördag och Söndag k. 6 e. m.l
Barnföreställningar.

Barn betala: l:sta plats 15 öre, 2.-dra plats 10 öre.

   

Biljetter säljas i töljande Bigarrafärer: Vestqöteq. 12, N. Knngsg. 17, G. Rådstng. 40, 8. Szt Persg. 47, N. Rådstnn. 2,
i Lånhihlieteket G. Rådstng. 20 samt vill ingången en half timme före hvarje föreställning. I

Information

Title:
Biograf-Teatern i ridhuset
Printed year:
1904
Place:
Norrköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain