#2945: Biograf-Teatern i Ridhuset

:25 öre för äldre, 10 öre lör barn å alla plater och på alla föresiällningarna.

guööell lillöfl, åtorl, Ömvexlande, W
   5301121! 005 gnlressanl fràgmm,

E X T R l i  u  ih i f i E R.
. tIllz timma hvarje Föreställning.
Fredag kl. 8,15R e. m., Söndag kl. 6 och 8,15e. m.
é Sim-a Föreställningar. "
(i o d lYl u s i k. i Väl upp-värmdt.

 iista f I t ningarna! UBSJ

Information

Title:
Biograf-Teatern i Ridhuset
Printed year:
1904
Place:
Norrköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain